Sexuální orientace

Príspevok v téme: Sexuální orientace
MobyDick

Všiml jsme si zde, že vedle značně liberálních lidí, zde píšou i lidé velmi konzervativních názorů. Chci vytáhnou citlivější téma. Jaký máte názor na skupinu lidí, kteří jsou co se týče sexuální orientace v menšině, tedy bisexuály a homosexuály? O heterosexualitě je asi zbytečné psát, když to není pro většinu problém. Všiml jsme si totiž, že určitá část populace je přesvědčena, že bisexualita, nebo homosexualita je nějaká odchylka, která se dá odstranit, nějakou terapií, čí léčbou. Není to odchylka, a nedá se odstranit, nikdo vám jen neřekne, jestli je sexuální orientace geneticky podmíněná, nebo vzniká až ve vývojové fázi každého jedince (účinek určitých chemických látek, apod). Existuje podle vás vůbec bisexualita, anebo je člověk buď heterosexuál anebo homosexuál? Podle mě 50:50, to nikdy není, něco převažuje, jestli ne téměř vše.

Je to citlivější téma, tak se k tomu postavte s citem i rozumem, díky.

MobyDick

Johanson: teď ovšem píšeš zvláštně, já čekal, že mi napíšeš, že Bible je zjevená pravda boží, a ne nějaké alegorické zápisky kroniky lidstva.

Že je ve mně napětí, je, je to nesrovnání se s minulostí, a s celkovou svojí osobností, křivdami, chybami, já na to musím stále myslet. Neumím odpouštět, až na výjimky, a trvá to strašně dlouho, mnoho let.

Proč jsi předtím psal o nějakém pekle, trestu, pohoršování? jako by jsi to teď ani nepsal ty? To bylo nějaké testování?

MobyDick

klik: článek na který jsi dala odkaz: www.bbc.com

je v podstatě shodný s tímto: www.feminismus.cz

Probíhá revoluce, v podstatě je to jen její završení, a mnoha lidem se z toho zatočí hlava. Víš, ono to dělení mělo svůj smysl v době, kdy je rodina chápana jako muž, a žena, a je jedno co ten druhý cítí uvnitř. Prostě ideálem byla manželská věrnost, a jisté odříkáni si. A co teď, ženy si mají zvyknout na to, že jejich muži se občas vyspí s mužem, že mají milence, a může to platit i naopak. Proto se už dnes zaměřují i malé děti, předčasně je zasvěcují do věcí, o kterých jsem dříve neměli v jejich letech ani potuchy, a je to právě tebou zmíněné Nizozemí a další státy západní Evropy. Ovšem nediv se, že se toho mnozí bojí. Já bych to jako dítě bral jako absolutní zradu, podvod na sobě, i na jednom z rodičů, kdyby se toto dělo, já nevěru velmi těžko uznám, ačkoliv ji chápu, ale co záleží na mě. Dnes se asi lidé navzájem domlouvají na věcech, o kterých ani nemám potuchy. Ano, je to liberální společnost, a liberálové, především z levicových řad si myslí, že mohou zajít hodně daleko.

Možná to všechno je jen konstrukt, to je asi pravda, ale já jsme v podstatě člověk starého světa, a nějakých zásad, a takové hraní si, a experimentování je pro mě už moc, a přitom cítit mohu něco zcela jiného, je tu ovšem i svědomí.

Proto jsme se sám definoval tak, nebo tak, protože přeci něco člověk preferuje více, a ví proč, pochybuji, že vůbec něco funguje na 100 %, ale něco preferujeme.

Takže může ti připadat že jsem zacyklený, nediv se, každý jsme se narodili v nějaké době, a do určité rodiny, a máme specifickou osobnost. Třeba je to s tou sexualitou zkutečně jinak, ale jedno platí, pohlaví jsou odlišena určitými znaky, druhá věc je chování a cítění. Takže můžeš mít velmi mužně vypadajícího muže, který se bude chovat homosexuálně, a naopak velmi žensky vypadající ženu, která bude lesbička. Takž ty stereotypy zženštilých mužů, nebo žen mužatek jdou někde.

klik

este kusok

"Pred 1868, tam boli žiadne heterosexuáli," píše Blank. Ani sa tam homosexuáli. To malo ešte nedošlo k ľuďom, že oni by mohli byť "diferencovaná od seba navzájom druhy lásky a sexuálnej túžby, ktoré zažil." Sexuálne správanie, samozrejme, boli identifikované a katalogizované a často časy, zakázaná. Ale dôraz bol vždy o zákone, nie agent.

“Prior to 1868, there were no heterosexuals,” writes Blank. Neither were there homosexuals. It hadn’t yet occurred to humans that they might be “differentiated from one another by the kinds of love or sexual desire they experienced.” Sexual behaviours, of course, were identified and catalogued, and often times, forbidden. But the emphasis was always on the act, not the agent.

klik

no jasne, precitaj si
ty si stale zacykleny v niektorych svojich predpokladoch, ktore nie su pravdive.
ten clanok ma nadpis The invention of heterosexuality - Vynalez heterosexuality.
ako si na tom s anglictinou? pre istotu sem dam kusok pomocou google translatoru, tak si musis trochu podomyslat :)

vynález heterosexuality
Pred sto rokmi, ľudia mali veľmi odlišnú predstavu o tom, čo to znamená byť heterosexuál. Pochopenie, že posun v myslení, nám môže povedať veľa o tekutiny sexuálnych identít dnes tvrdia, Brandon Ambrosino.
1901 Dorland Medical Dictionary definované heterosexuality ako "abnormálne alebo zvrátené chuti smerom k opačnému pohlaviu." Viac ako dve desaťročia neskôr, v roku 1923, slovníka Merriam-Webster je podobne definovaný ako "morbídne sexuálna vášeň pre jeden z opačného pohlavia." Nebolo , t až do roku 1934, ktorý heterosexuality bol zdobí zmysle my sme oboznámení s dnes: "prejav sexuálnou túžbou po jednom z opačného pohlavia; normálne sexuality. "

original -
The invention of heterosexuality
One hundred years ago, people had a very different idea of what it means to be heterosexual. Understanding that shift in thinking can tell us a lot about fluid sexual identities today, argues Brandon Ambrosino.
The 1901 Dorland’s Medical Dictionary defined heterosexuality as an “abnormal or perverted appetite toward the opposite sex.” More than two decades later, in 1923, Merriam Webster’s dictionary similarly defined it as “morbid sexual passion for one of the opposite sex.” It wasn’t until 1934 that heterosexuality was graced with the meaning we’re familiar with today: “manifestation of sexual passion for one of the opposite sex; normal sexuality.”

Johanson

Dík za pohľad na danú problematiku. Asi máš dlho vnútorné napätie, ktoré ťa trápi. A ani jeho realizácia nebude podľa Tvojích očakavaní, to konečne nik na svete to nemá ľahké, každý máme problémy, či v manželstve či v homo - vzťahu
.
Vieš ľudstvo si píše kroniky, biblie, histórické dokumenty, atď., preto aby nejako sa mu ľahšie žilo.Ale napriek pokroku, nedarí sa mu zmeniť vo všeobecnosti náš život k lepšiemu, kultúrnejšiemu.

Biblie každého náboženstva majú zozbierané historické pravdy, ktoré vypozorovali zo života na Zemi, pokiaľ to nie je vraždiace naboženstvo moslimov, Lebo kultúrny moderný človek by nikdy nenapísal do ich biblie Fatach - svätá vojna a podceňovanie všetkých ostatných inovercov, to robia aj židia !,maju nás za dobytok.
A NOvý Zákon - Byblia nie je dogma ako ty nazývaš, je to súhrn dobrých názorov - zákonov, aby sa ľahšie nám na Zemi žilo.
Preto to treba brať ako návod na bezkonfliktný spokojný život.
Treba zvažovať svoje názory na historické veci, a nie hádzat, všetko na jednú kopu.

MobyDick

Johanson: opravdu zvláštní anketu zde vytváříš, to by bylo na samostatný příspěvek, ale budiž. problém je v tom, že já často přehodnocuji, a píšu pod vlivem různých emocí, ty chceš něco, co nebude tímto zatíženo. Není to tak lehké, a především pro člověka jako jsem já, a v tomto stavu.

1- rozum, či inteligence je pro mě schopnost řešit problémy jak abstraktní, tak především ty z reálného života. Rozum, má mít schopnost rozeznat pravdu od nepravdy, a to není vždy jednoduché. Rozum, jde proti citům, proti emocím, takže chladný a přísně analytický typ člověka se nenechá jen tak něčím podvést, nebo rozházet, odtud spojení "řešit problémy s chladnou hlavou". Výborné je spojení rozumu s citem, protože jen chladně kalkulovat, to lze někde v matematice, ale ne v reálném životě. Kolik lidí jedná chladně, přesně, dokáže druhé podvádět, lhát jim, škodit jim, nebo je i zahubit, a to za pomocí chladného rozumu-inteligence, chybí jim však cit. Bez rozumu by se lidé nikdy nepovznesli nad svůj prapočátek, "nevylezli by z jeskyně", nebyli by schopni spolu komunikovat, a to na žádné úrovni, ale také by asi nebyli schopni vést sofistikované války, vynalézt zbraně, jaké v minulosti nemají obdoby. Celá naše civilizace je postavena na vědě, technice, myšlení a filosofii, ale i náboženství, a všude tam proniká rozum. V umělecké sféře, která se zdá na první pohled vysloveně intuitivní záležitostí, je rozum nenahraditelný, protože aby dílo bylo dílem, je třeba ho korigovat.

2- popisovat sexualitu je pro mě naprosto intimní záležitost, takže neočekávej, že ti zde vyjevím věci, které by byly nevhodné. Budeš ode mě chtít slyšet že primárně sexualita slouží k rozmnožovacímu procesu. Ano, a je tomu tak u všech živých tvorů, člověk není výjimkou, ale u člověka má sexualita ještě více účelů, respektive dá se na ní takto nahlížet. Že v živočišné říši jsou různé způsoby rozmnožování včetně hermafroditismu, to teď nechám stranou. Láska, tedy to, co je na sexualitě hlubší (budu řešit jen lidi, ne primáty) není nezbytně nutná k tomu, aby se spolu spojil muž a žena, ale je naprosto nutná k tomu, aby ti dva byli spolu schopni kvalitně žít, založili rodinu a měli případně děti, toto je asi pro tebe ideál, a vše pochází od boha, že? Bohužel pro tebe, je zde vada na kráse, a já nevím kdo ji zavinil, evoluce, hra genů, rodiče, prostředí, hormony? Ta vada na kráse jsou jisté odlišnosti od normálu, a jedna taková odlišnost se nazývá homosexualita. Je to náklonnost, přitažlivost k stejnému pohlaví. A to na úrovní fyzické, i duševní. Prostě mě více přitahují muži, než ženy, toť vše, co ti na tom připadá nepochopitelného?

3- ano, ego, tak často skloňované slovo, ale vymyšlené, jako všechno. Ukaž mi na světě jediného člověka, který někdy v průběhu života nemyslel na sebe, či jen na své bližní? Obětovat se, a to pro kohokoliv, je téměř nemožné. Ale jsou okolnosti, za kterých by to člověk dokázal. Já mám silné ego, přeci stále píšu o sobě, o svých problémech, ignoruji větší problémy druhých lidí, ale to neznamená, že se tím netrápím, já bych chtěl, aby svět byl lepší, ale nevěřím v to, a proto si někdy přeji i jeho destrukci, v podstatě apokalypsu, nikoliv způsobenou člověkem, ten na to nemá právo. Ego souvisí i se soupeřením člověka ve společenství jiných lidí, já jsem lepší, chytřejší, krásnější, silnější, bohatší, nadanější, to všechno jsou jeho projevy, nemocné ego je vlastně pocit méněcennosti. A z toho plyne i neštěstí a závist dotyčného, protože se bojí přiznat, že v něčem může být někdo více. Já se to nebojím přiznat, ale to neznamená, že nemohu závidět, dříve jsem si myslel že ne, teď vím, že ano.

4- o citu jsem psal v souvislosti s rozumem, jde proti němu, je to opak chladného kalkulu, a často je jeho znakem i oběť. Věcí citu je někomu jen tak bez nároků na náhradu pomoci, neubližovat nikomu, a to i když někdo ublížil nám. A ublížit se dá na těle, i na duši. Egoismus je někdy i maskovaný pocit méněcennost z toho že mám cit, ale je neopětován druhými. Zdánlivě mají více citu ženy než muži, ale jsou výjimky, a která matka bez citu je dobrá?

5,6,7- pojem duch je zvláštní kategorie, a do světa materialismu nepatří, mě nevadí, protože oduševnělý jsem dost, alespoň si to o sobě myslím. Duch ve mně, to je to co mě vede cestou životem, na morální úrovni, v prociťování věcí, a to jak světa a jeho materiální podstaty, tak projevům lidského ducha. A těch projevů je mnoho, všechna slavná myslitelská díla, umění, to vše je produktem lidského ducha, já opravdu nebudu psát božského, protože co je bůh, na to ti odpověď nedám. Pro mě jedno dogma není zárukou pravdy, a náboženství je celá řada. Pro mě je projevem ducha, když si teď sednu a napíšu báseň, nebo se zaposlouchám do nějaké melodie či zvuků, a mám inspiraci k vlastní tvorbě, nebo mě něco myšlenkově zajímavého posune dál. Ale projevem lidského ducha jsou rovněž věci které člověka někde posouvají, které ho naopak sráží k zemi. Člověk může vzlétnout, i klesnout. Myšlením je člověk v danou chvíli mimo tělo, ale cítěním, či sexuálním chtíčem je naopak v něm, a dokonce ho i jiné tělo může přitahovat. Člověk je kombinací mnoha těchto faktorů, a z toho plyne i odlišnost jedince od druhého jedince, a zároveň z toho plynoucí pestrost, ovšem i mnohá štěstí a neštěstí.

Johanson

Asi to musím upresniť ako som už písal:
1- máme rozum
2 - máme saxuálnu priťažlivosť - feromony
3 - Máme svoje EGO - JA SOM - to som Ja
4 - Máme cit , čo nás robí človekom,
5 - A máme svojho DUCHA, aspoň veriaci v Stvoriťeľa.
6 - čo hovorí tvoj Duch na to
7 - Ako to preciťuje Tvoj duch
Skús Mobi Dick si urobiť analýzu, tak že pri každej vlastnosti zabudneš nato ,že si gej. Skús sa vznášať nad svojín telom a pozeraj sa na seba a hodnoť podľa vymenovaných vľastností.
Popíš každú osobitne čo na sebe vidíš a ako to chápeš len Ty.
Bude to užitočné pre nás všetkých, aj pre Teba. Neponáhľaj sa .A každú zvlášť vysvetlí.

MobyDick

Johanson: budu mluvit jen a jen za sebe. Podle mě, skutečného homosexuála přitahuje jak fyzická stránka člověka (na tom se skutečně podílí hormony), tak ta duševní, a to je touha po společném životě s mužem, proč tomu tak je, to by asi bylo na nějaký složitější psychologický rozbor. A já nevím, jestli jsem k tomu kompetentní, ale nechtěj, abych zde psal intimnosti, nechci, a nemá to smysl.

Svůj život teď úplně jinými věcmi (jazyky), a hledání světla na konci tunelu, protože jsem dosáhl stupně naprosté prázdnoty, všechny mé vize ze za několik let sesypaly, zcela. A já mnohdy nemám chuť žít.

Zamilovat se můžeš jedině do duše, do těla nikdy, to je povrchní chtíč, sexualita, ne láska. To je pouze zalíbení, fascinace, snění. A pro mnohé je to i zvrácené chování. Já to tak nevidím, ale zvláštní to asi je, poněkud zvířecí. Tak se to mnozí rozhodli potlačovat, a dokonce se schovávají před světem.

Co si myslíš, o Krzysztofu Charamsovi? Určitě ho znáš, jeho výpověď, "jsem gay", je to na youtube. Kolik je podle tebe homosexuálních kněží, co se tam prostě schovalo, nechtějí tak ani třeba žít, nebo naopak takto žijí, a klamou druhé? Je to realita. Co třeba Vatikán, a známé kauzy ohledně "švýcarské gardy" a dárečků od vysokých představitelů církve, jako forma úplaty za určité služby? Ale to jsou jenom drobné hříchy, ze kterých se mnozí vyznají u zpovědi, a nebo ani to ne.

MobyDick

Ipsik: velký omyl, právě že já nic demolovat nechci, nejsem socialista-bolševik, ba naopak. Zajímá mě antika, a v tom starém chci najít smysl, vlastně nejenom ve starém Řecku a Římě, velkých myslitelích této doby, ale vůbec ve všech civilizacích, a ty pohledy na onu věc by se lišily. Ano, běda tomu, kdo se stane otrokem sexuálních chtíčů, protože duch jde potom stranou. Nahrazuje ho jen líbivý kult těla, tak toto mi rozhodně nestačí.

Ano, mohu sám, třeba je to můj osud, ale máš pravdu, na mé sexualitě to nic nezmění, jednou ta touha vyprchá, a nakonec to mohu transformovat do něčeho jiného. Zbytek odpovím "Johansonovi".

MobyDick

klik: přečtu si vše, a potom se k tomu vyjádřím. Píšeš krásné fotky, černobílé. Máš pravdu, a dnes to asi působí více zvráceně, až rozežraně. Já mám nejraději antiku, a vracím se k latině, to bude má motivace, jak jít dál. Protože mě začala žrát jakási vnitřní prázdnota, musím tu hlavu zaplnit něčím vyšším, a potom se uvidí, jestli přijdu s něčím i já.

Víš, ono se to propaguje jako kult těla, bohužel, možná je to líbivé, ale je to velmi materialistické hledisko, a člověk stárne, vše je pomíjivé. Má se propagovat tělo, nebo duše? V antice to bylo vyvážené, tak je to správně. Ale ten duch, musí mít vždy navrch. asi by mě více zajímali články homosexuálové a deprese, dětství. To si vyhledám, bohužel, je tam mnoho shodného, asi téměř u všech.

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.