Duchovná poradňa - Duchovná pomoc oslobodenia a uzdravenia zo závislosti hriechu masturbácie.

Príspevok v téme: Duchovná poradňa - Duchovná pomoc oslobodenia a uzdravenia zo závislosti hriechu masturbácie.
Valentin

Knižné vydanie Milovať bez lásky a sexu?
111 otázok Andreja Stiavnického biskupovi Rudolfovi Balážovi
Otázka 49
V tomto prípade chýba voľa ,ktorá je momentálne vyradená,alebo je veľmi slabá.Musí sa zotaviť,aby dokázala premocť budúce sklony vrátiť sa na staré cesty.
Ak si však niekto ponechá masturbáciu ako celoživotnú nízku zábavu s vlastným telom a nevloží do boja so zlozvykom ani to minimum,ten narába ťažkým hriechom.

Valentin

TV - Lux - Otec Biskup Jozef Halko do témy Duchovná pomoc oslobodenia a uzdravenia zo závislosti hriechu masturbácie."
na stránke www.youtube.com

KAPACITOR

Na TV Noe som počul skutočnosť, že je podľa kresťanskej definície: Človek = telo + duša + srdce

Toto je aj podľa môjho názoru jednoduchá aj prírodná rovnica, komplexného/celkového zdravia Človeka.

Valentin

Som závislý na pornografii do témy " Duchovná pomoc oslobodenia a uzdravenia hriechu masturbácie." s otcom biskupom Jozefom Halkom na stránke
www.youtube.com

Valentin

Duchovný otec Robert Balek .Úvahová šálka čaju 108,109,110 téma masturbácia počte príspevkov 1,2,3. Božie prikázanie nezosmilníš do témy " Duchovná pomoc oslobodenia a uzdravenia zo závislosti hriechu masturbácie na stránke
www.youtube.com