Uzdravenie Homosexulity a Duchovná Poradna

Valentin

Emmanuel Gonzalez, hoci najznámejší jednoducho ako Manny, je temperamentný mladý muž, ktorý vládne z mestskej oázy Dallasu v Texase. Emmanuel je v súčasnosti juniorom na Františkánskej univerzite v Steubenville a tvrdo študuje, aby získal titul v odbore sociálna práca. Emmanuel dúfa, že jedného dňa bude môcť cestovať po svete a šíriť dobré posolstvo Cirkvi a Jej krásne učenie o homosexualite a abstinencii. Jeho odvážne svedectvo už inšpirovalo mnohých, bolo prezentované katolíckymi organizáciami ako Courage International a Theology Of the Body Evangelization Team. Emmanuel tiež hovoril o rôznych podujatiach a stretnutiach, ako sú napríklad Spoločnosti svätého Tomáša Akvinského a Františkánskej univerzity.

Valentin

Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnil Formačno - Pastoračný Seminár o Homosexulite pod záštitou diecézneho otca biskupa Mons. Štefana Sečku formačno-pastoračný seminár na tému: Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich. Prednášajúci bol duchovný otec kňaz z Linky Valentín
otec kňaz Vitalij Luck