Uzdravenie Homosexulity a Duchovná Poradna

Valentin

Dá sa Homosexulita Uzdraviť - Otec Vitalij Luck a Linka Valentín
Homosexulitu nie je len možné,ale aj potrebné uzdraviť.
Uzdravenie je možné dosiahnuť v manželstve,ako aj slobodnom stave.
Každý človek má svoju cestu.
Cirkev a kresťania sú preto povinní vo svojej službe Bohu a každému človeku otvárať cestu k obráteniu,pokániu a duchovnému uzdraveniu.

Valentin

Hlasy: Svedomia.Na celom svete existujú muži a ženy,ktorí vo svojom živote prechádzajú transformáciou a ktorí sa už neidentifikujú ako Homosexuáli,ani
sa neoznačujú za Homosexuálov ... do témy " Uzdravenie Homosexulity "
na stránke www.voicesofthesilenced.com

Valentin

Kresťanské spoločenstvo podporujuce mužov a ženy s homosexuálnymi problémami,ktori dobrovoľne hľadajú zmenu sexuálnych preferencií ... na stránke www.core-issues.org