Uzdravenie Homosexulity a Duchovná Poradna

Valentin

Medzinárodná odvaha sme apoštolát mužov a žien,ktorí zaživajú atrakcie ravnakého pohlavia a ktori tužia rásť vo svatosti ojatím cudnosti a charity a prehĺbením vzťahu s Bohom na stránke scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net

Valentin

Som kresťan katolík z Nitry som sa zúčastnil duchovnej obnovy Linky Valentín,ktorá mi bola nápomocnému oslobodeniu homosexulity hriechu na ceste uzdraveniu cez modlidby Svatého Ruženca.