Slovenskí diabetici podporme sami seba...

Príspevok v téme: Slovenskí diabetici podporme sami seba...
DiabetikIvo

Dnes, t.j. 9.8.2010 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnilo v poobedných hodinách na Portáli právnych predpisov nové návrhy na Kategorizáciu liekov a na Kategorizáciu zdravotníckych pomôck.

Stiahnuť si ich môžete z nasledujúcich adries:

Návrh kategorizácie zdravotníckych pomôcok:

lt.justice.gov.sk

V zozipovanom súbore, ktorý si stiahnete z vyššie uvedenej adresy sú po rozbalení pre diabetikov najdôležitejšie dva súbory: "cast_2_limity_o.doc" - v ktorom množstevné limity a preskripčné obmedzenia pre diabetikov začínajú na strane č.10.
A potom súbor "cast_3_zoznam.xls" - čo je tabuľka zoznamu pomôcok s maximálnou cenou pomôcky vo výdajni pomôcok - stĺpec AKC, úhradou zo zdravotného poistenia - stĺpec ÚZP a cenou doplatku pacienta - stĺpec DOP.

Pomôcky pre diabetikov sú v tabuľke na riadkoch č. 1234 až 1464

Tieto dva súbory nájdete po rozbalení zip súboru v podadresári s názvom "8_priloha_(S18833-OL-2010)_(MZ_SR)_(2010-08-09)"

Návrh kategorizácie liekov a liečiv:

lt.justice.gov.sk

Po rozbalení zozipovaného súboru sú pre pacientov a teda aj nás diabetikov najdôležitejšie súbory: "cast_A_zoznam_liekov.xls" - zoznam liekov a liečiv s cenami, kde inzulíny sú na riadkoch č.242 až 311, a ďalšie antidiabetiká ako Metformin, Byetta, Januvia a iné sú na riadkoch č. 312 až 529.

V ďalšom súbore: "cast_B_ind_obmedzenia.rtf" sú indikačné obmedzenia na plnú úhradu lieku zo zdravotného poistenia a v treťom súbore: "cast_C_vysv_skrat.xls" nájdete vysvetlenie použitých skratiek v zozname liekov.

Tieto tri súbory nájdete po rozbalení zozipovaného balíka v podadresári "8_priloha_(S18832-OL-2010)_(MZ_SR)_(2010-08-09)".

Pozrite si prosím Vás tieto súbory a presvedčte svojich príbuzných, priateľov a známych, že pomôžu aj Vám osobne keď sa spolu s Vami pridajú k ľuďom ktorí podporia Hromadné pripomienky k týmto dvom návrhom kategorizácie.

Hromadné pripomienky budú za niekoľko dní uverejnené na Portáli právnych predpisov pri vyššie uvedených návrhoch kategorizácie... O podaní hromadných pripomienk na Portáli právnych predpisov Vás budem informovať v tomto vlákne diskusného fóra.

Informácie o hromadných pripomienkach a ich podporovaní nájdete aj na Facebooku v skupinách: "DIABETICI (a ich rodina, kamarati, priatelia....) PODPORTE SAMI SEBA!!!!!" (link: www.facebook.com ), "Diabetes mellitus 1. typ" (link: www.facebook.com ), "Diabetici (1 typu)" (link: www.facebook.com )

Neváhajte a naozaj sa každý jeden diabetik žijúci na Slovensku pokúste získať aspoň dvoch, troch a aj viacej ľudí ktorí podporia hromadné pripomienky.

Nezabúdajte na skutočnosť, že ak hromadná pripomienka nedosiahne aspoň 500 podporujúcich hlasov, kategorizačné komisie pre lieky a pre zdravotnícke pomôcky nemusia bodom oboch hromadných pripomienok vôbec venovať pozornosť.

Dajte prosím Vás vedieť o pripravovaných hromadných pripomienkach aj ďalším diabetikom, ktorých poznáte zo svojho okolia (nie každý už má internet, resp. nie každý má také zručnosti práce na PC a internete, že zvládne zriadenie konta na Portáli právnych predpisov, ktoré tam musí mať urobené aby mohol poslať svoj hlas na podporu pripomienok... ).

Diabetikov je na Slovensku vyše 302 000, tak ak pošle svoj hlas na podporu každý stý a k tomu jeho dvaja priatelia hneď bude podpora vyše 9000 hlasov...

Keď sa pridajú aj príbuzní a Vaši priatelia, tak vo veľmi krátkom čase získame podporu vyše 10 000 hlasov a to už bude pri jednaní s predstaviteľmi ministerstva na rozporovom konaní iná pozícia pre autorov hromadných pripomienok, ako keď zastupujú iba 500 podporujúcich ľudí.

Pripravované hromadné pripomienky k návrhu kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov môže podporiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý má volebné právo, zeda nemusí to byť iba človek ktorý má diabetes, alebo rodič diaťaťa s diabetom.

Ďakujem všetkým, ktorí pomôžu dobrej veci.

Ivan

DiabetikIvo

Dňa 21. decembra dalo Ministerstvo zdravotníctva SR zapísať do zbierky zákonov znenie kategorizáciu zdravotníckych pomôcok, ktorá bude platiť od 1. januára 2011.

Zdravotnícke pomôcky zaradené do kategorizácie platnej od 1.1.2011 si môžete pozrieť na stránke Ministerstva zdravotníctva:
www.health.gov.sk

Samotný zoznam je v súboroch Časť 3: Zoznam zdravotníckych pomôcok. Množstevné limity a preskripčné obmedzenia nájdete v súbore Časť 2: Limitové tabuľky.

Vyššie uvedené zoznamy vychádzajú z návrhu kategorizácie, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovaný v novembri 2010.

Ale márne budete v ňom hľadať nejaké zmeny, ktoré by boli do neho zapracované po rokovaní Kategorizačnej komisie k predloženým 4 bodom hromadnej pripomienky diabetikov SR.

Pokiaľ mi je známe, Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky ešte o bodoch hromadnej pripomienky nerokovala a rokovať bude asi až v januári 2011 a teda ak by sme mali očakávať zapracovanie niektorej z pripomienok do kategorizácie, tak to bude až v najbližšom návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok.

Podľa doterajších skúseností predpokladám, že nový návrh kategorizácie bude podaný na medzirezortné pripomienkovanie niekedy na začiatku januára 2011.

Viem, že sa mnohým z Vás bude zdať tento proces až unavujúci a otravne zdĺhavý...

Žiaľ je to tak a ak chceme dosiahnuť nejaké pozitívne zmeny, tak musíme byť trpezliví a na každý nový návrh kategorizácie musíme odpovedať takými krokmi, ktoré nám poskytuje existujúca legislatíva, prípadne sa môžeme pokúsiť o jej zmenu.

Jedným z týchto legitýmnych postupov je aj pripomienkovanie návrhov kategorizácie zdravotníckych pomôcok formou hromadnej pripomienky.

Aby však hromadná pripomienka mohla vstúpiť do legislatívneho procesu POTREBUJE AJ VAŠU POMOC - a tou je oveľa väčšie podporovanie hromadnej pripomienky ako bolo doteraz.

Uvedomte si prosím Vás, že iba veľký počet podporujúcich ľudí dokáže vytvoriť zodpovedajúci tlak na všetky zainteresované zložky, ktoré budú potom nútené hľadať uspokojivé riešenie, ktoré prinesie prospech aj diabetikom žijúcim na Slovensku.

DiabetikIvo

Ospravedlňujem sa za nesprávnu adresu na link, kde sa dá stiahnuť text hromadnej pripomienky uverejnený v mojom predchádzajúcom príspevku.

Správny odkaz je: www.4shared.com

Ďakujem všetkým, ktorí sa ešte dnes do ponoci zapoja a prejavia podporu návrhom obsiahnutým v hromadnej pripomienke.

DiabetikIvo

Zdravím Vás,

dnes o polnoci končí možnosť uplatniť právo pacientov na vyjadrenie svojho názoru na súčasný návrh kategorizácie zdravotníckych pomôcok, ktoré majú pacientom uľahčiť život s ich ochorením a pomáhať im žiť ho na 100%.

Týka sa to aj diabetikov, pre ktorých som už po 6-ty krát spracoval hromadnú pripomienku k návrhu kategorizácie.

Hlavnou témou hromadnej pripomienky je dosiahnutie dostatočného množstva diagnostických prúžkov do glukometrov.

Ďalšími témami je predpisovanie inzulínových púmp a glukózových senzorov.

Viacej sa dozviete keď si prečítate text hromadnej pripomienky: lt.justice.gov.sk

Neváhajte, prečítajte si túto hromadnú pripomienku a potom uplatnite svoje občianske právo a prihláste sa na server lt.justice.gov.sk , vytvorte si užívateľské konto, vyplňte upresňujúci profil ("Môj profil a nastavenia") a pošlite svoj hlas na podporu hromadnej pripomienke diabetikov: lt.justice.gov.sk

NEVÁHAJTE A VYUŽITE SVOJE PRÁVO NA ROZHODOVANIE O VECIACH, KTORÉ SA VÁS BYTOSTNE DOTÝKAJÚ!

DiabetikIvo

Ospravdlňujem sa, posledný príspevok mi nejako rozhádzalo v okne správy, tak tu je druhý pokus, dúfam, že to už bude OK :-)

=============
Nájde sa ešte 27 ľudí, ktorí pošlú svoj hlas ?

Už len 27 hlasov delí novembrovú pripomienku od toho aby bola uznaná ako ZÁVAŽNÁ PRIPOMIENKA a muselo sa ňou zaoberať ministerstvo a jeho Kategorizačná komisia...

Neváhajte a podporte sami seba a druhých diabetikov, ktorí chcú mať management svojho diabetu vo svojich rukách
a nechú byť závislí od toho, ako sa ktorý úradník, či revízny lekár poisťovne vyspí pred schvaľovaním ich žiadosti o nadlimit prúžkov...

Neváhajte a podporte ešte aj Vy novembrovú hromadnú pripomienku.

DiabetikIvo

Nájde sa ešte 27 ľudí, ktorí pošlú podporujúci hlas?

Už len 27 hlasov delí novembrovú
pripomienku od toho aby bola uznaná ako ZÁVAŽNÁ PRIPOMIENKA a muselo sa
... ňou zaoberať ministerstvo a jeho Kategorizačná komisia...

Neváhajte a podporte sami seba a druhých diabetikov, ktorí chcú mať management svojho diabetu vo svojich rukách
a nechú byť závislí od toho ako sa ktorý úradník, či revízny lekár
poisťovne vyspí pred schvaľovaním ich žiadosti o nadlimit prúžkov...

Neváhajte a podporte ešte aj Vy novembrovú hromadnú pripomienku.

eng

Vážené kolegyne diabetičky a vážení kolegovia diabetici, nebudem vymýšľať to čo veľmi výstižne napísal autor hromadných pripomienok diabetikov, ktorý za nás všetkých ! áno aj za Vás a tiež aj za mňa ! robí tie hromadné pripomienky, ktoré napríklad v auguste tohto roku zabránili zrušnéniu kategórie nezaopatrených osôb do 25 rokov zo zoznamu diabetikov, ktorí majú nárok na 100 prúžkov do glukometra mesačne, ktorý sa svojou mravčou a aj dosť nevďačnou prácou zaslúžil o to, že najtenšie ihly pre inzulínové perá sú už plne hradené z poistenia, ktorý..., nie nebudem už viacej vypisovať čo všetko sa podarilo jednému z nás - diabetikov, ktorý sa na rozdiel od ostatných nebojí ozvať ked zistí že si páni na ministerstve zmyslia šetriť tam, kde to ide na úkor starostlivosti o nás = diabetikov tejto krajiny.

Ale tu Vás chcem požiadať o jedno.

PRIHLÁSTE SA NA TEN PORTÁL PRÁVNYCH PREDPISOV A POŠLITE AJ VY HLAS PODPORUJÚCI HROMADNÚ PRIPOMIENKU.

Pochopte už konečne, že hromadná pripomienka je účinná iba keĎ ju podporí hromada ľudí. Hromada nie je jeden, dvaja , desiati ľudia.
Ministerstvo si povedalo že pre nich sa hromada pri pripomienkach rovná 500 hlasom poslaných na podporu pripomienky.

Tak pomôžme Ivovi dať dohromady tých ministerských hromád aspoň päť, desať. Ako je napísané v novej pripomienke je na našom malilinkom Slovensku až 337187 diabetikov, takže keď len desatina z nás pošle ešte dnes, zajtra a v stredu svoj hlas na podporu novej hromadnej pripomienky, tak to bude 33 718 a sompresvedčený že potom aj tie poisťovne dajú za pravdu záveru 1. bodu hromadnej pripomienky - oplatí sa stiahnuť si pripomienku - www.4shared.com a prečítať si ju.

Urobte to ale až potom keď ju podporíte, lebo do tej ministerskej hromady stále chýba vyše 100 hlasov!

DiabetikIvo

Diabetici zo Slovenska,

na Portáli právnych predpisov lt.justice.gov.sk po prihlásení na svoje užívateľské konto môžete podporiť novembrovú Hromadnú pripomienku k novému návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok.

Novú hromadnú pripomienku nájdete na domovskej stránke portálu v časti "Aktuálne hromadné pripomienky" pod názvom odkazu:

"Hromadná pripomienka k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok číslo S18833-OL-2010"

Ak ste prihlásení na svoje konto a našli ste tento odkaz, už stačí len kliknúť naň a dostanete sa na stránku s textom pripomienkových bodov, kde v spodnej časti nájtede tlačítko s textom "Podporiť pripomienku". Klik a poslali ste svoj hlas na podporenie tejto novej hromadnej pripomienky.

Nová pripomienka je venovaná predovšetkým návrhu na zvýšenie množstevných limitov na testovacie prúžky do glukometrov - to je nosný a rozsahom najväčší bod hromadnej pripomienky.

Ďalšie body sú venované predpisovaniu inzulínovýmch púmp a glukózových senzorov.

Text hromadnej pripomienky sa nesnažte lúštiť na Portáli právnych predpisov, ale radšej si ho stiahnite z adresy:

www.4shared.com

POZOR !!!

Čas na podporovanie hromadnej pripomienky máme len do 24. novembra 24:00 hod, preto treba poslať hlas rýchlo a treba zohnať čo najviac podporujúcich hlasov. Hlasovať môže každý občan Slovenskej republiky starší 18 rokov, tak neváhajte a zapojte všetkých svojich známich, rodičov, susedov a každého o kom ste presvedčení, že môže pomôcť svojim hlasom.

POZOR !!!

Ďakujem každému, kto sa zapojí do podporovania hromadnej pripomienky.

DiabetikIvo

!!! NALIEHAVÁ VÝZVA VŠETKÝCH DIABETIKOV NA SLOVENSKU !!!

Ľudia,

Ministerstvo zdravotníctva SR 15. novembra 2010 podalo na pripomienkové konanie nový návrh kategorizácie zdravotníckych pomôcok, pre ktorý je skrátený čas na pripomienkové konanie - teda namiesto štandardných 15 dní je na pripomienkovanie iba 7 dní z dôvodu "naliehavosť v termíne".

Uzávierka posielania pripomienok a podporujúcich hlasov k hromadným pripomienkam je už 24. novembra 2010

Ja sa budem snažiť čím skôr preštudovať predložený návrh a v čo najkratšom čase spracovať pripomienky k nemu.

Poisťovne sa snažia znížiť už aj to minimum, ktoré nám preplácajú z nášho zdravotného poistenia a preto potrebujeme dosiahnuť čo najväčšiu podporu - t.j. čo najväčší počet podporujúcich hlasov hromadnej pripomienky.

Je teda aj na Vás, aby ste po jej uverejnení, okamžite poslali svoj hlas na podporu hromadnej pripomienky a do jej podporenia zapojili všetkých ľudí ktorým dôverujete.

Nezabúdajte, že najmenší počet, ktorý potrebujeme dosiahnuť je 500 podporujúcich hlasov a vzhľadom na existujúci stav ani tých 500 nestačí na to, aby sa kategorizačná komisia pridala na našu stranu a odsúhlasila aspoň uhrádzanie prúžkov do glukometrov podľa potrieb diabetikov a bez súčasných administratívnych obštrukcií.

Diabetikov je na Slovensku vyse 300 000 a tomu by mal odpovedať aj počet podporujúcich hlasov Hromadnej pripomienky diabetikov SR k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok.

Preto neváhajte a zapojte sa každý sám a zapojte aj svoju rodinu, priateľov a ak poznáte aj ďalších diabetikov, tak zapojte aj ich.

Ak ste doteraz ešte nepodporovali hromadné pripomienky, tak si zatiaľ spravte konto na Portáli právnych predpisov lt.justice.gov.sk , po vytvorení konta vyplňte upresňujúci formulár a potom ste pripravení po uverejnení hromadnej pripomienky sa prijhlásiť na svoje konto na portáli a poslať svoj hlas na podporu hromadnej pripomienky.

Nezabudnite, že vytvorenie pripomienky zaberie určitý čas a preto denne sledujte výzvy na tomto servri, na servroch www.diador.sk , www.diabetikinfo.sk , alebo na Facebooku v skupinách venovaných diabetikom.

Ďakujem každému za prejavenie podpory a získanie aspoň jedného ďašieho podporného hlasu.

To či sa podarí zlepšiť podmienky pre diabetikov na Slovensku má každý diabetik vo svojich rukách!

DiabetikIvo

abcd5484,

podľa platnej kategorizácie zdravotníckych pomôcok a aj podľa nového návrhu kategorizácie pomôcok, uverejneného 15.11.2010 na Portáli právnych predpisov je množstevný limit na pomôcku D10.2.2 Zásobník inzulínu - 100ks/rok.

Pozri si súbor s názvom cast_limity.doc (strana 15), ktorý sa nachádza v podadresári "8_priloha_(S21801-OL-2010)_(MZ_SR)_(2010-11-15)" v balíka zozipovaných dokumentov nového návrhu kategorizácie pomôcok, ktorý si môžeš stiahnuť z Portálu právnych predpisov na adrese: lt.justice.gov.sk

Napíš mi mailom ako si predstavuješ zmeniť tento počet a napíš rozumne podložené zdôvodnenia a môžem to zahrnúť do hromadnej pripomienky, ktorú som práve začal písať k novému návrhu kategorizácie.

abcd5484

Čo sa týka zásobníkov do pump , s tým sa nebude nič robiť ? Keďže máme nárok iba na 10 balení za rok. Neviem ako Vám ale mne to pri pomere 1ij na 1kg hmotnosti nestači. A teraz som si musel 2 balenia dokupovat. Neštvalo by mato keby 1 balenie plastovych sterilných zásobníkov nestalo 33€ .... to je nehorazné zdieranie zákazníkov monopolom. Veď výrobné náklady určite niekde v čine nepresahujú ani 1dolár...

Textová Inzercia

olej cbd
CBD olej vo svojej najprirodzenejšej podobe.

Doprajte si CBD so zložením, ktoré je vytvorené prírodou a podložené vedou.