Slovenskí diabetici podporme sami seba...

Príspevok v téme: Slovenskí diabetici podporme sami seba...
DiabetikIvo

Dnes, t.j. 9.8.2010 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnilo v poobedných hodinách na Portáli právnych predpisov nové návrhy na Kategorizáciu liekov a na Kategorizáciu zdravotníckych pomôck.

Stiahnuť si ich môžete z nasledujúcich adries:

Návrh kategorizácie zdravotníckych pomôcok:

lt.justice.gov.sk

V zozipovanom súbore, ktorý si stiahnete z vyššie uvedenej adresy sú po rozbalení pre diabetikov najdôležitejšie dva súbory: "cast_2_limity_o.doc" - v ktorom množstevné limity a preskripčné obmedzenia pre diabetikov začínajú na strane č.10.
A potom súbor "cast_3_zoznam.xls" - čo je tabuľka zoznamu pomôcok s maximálnou cenou pomôcky vo výdajni pomôcok - stĺpec AKC, úhradou zo zdravotného poistenia - stĺpec ÚZP a cenou doplatku pacienta - stĺpec DOP.

Pomôcky pre diabetikov sú v tabuľke na riadkoch č. 1234 až 1464

Tieto dva súbory nájdete po rozbalení zip súboru v podadresári s názvom "8_priloha_(S18833-OL-2010)_(MZ_SR)_(2010-08-09)"

Návrh kategorizácie liekov a liečiv:

lt.justice.gov.sk

Po rozbalení zozipovaného súboru sú pre pacientov a teda aj nás diabetikov najdôležitejšie súbory: "cast_A_zoznam_liekov.xls" - zoznam liekov a liečiv s cenami, kde inzulíny sú na riadkoch č.242 až 311, a ďalšie antidiabetiká ako Metformin, Byetta, Januvia a iné sú na riadkoch č. 312 až 529.

V ďalšom súbore: "cast_B_ind_obmedzenia.rtf" sú indikačné obmedzenia na plnú úhradu lieku zo zdravotného poistenia a v treťom súbore: "cast_C_vysv_skrat.xls" nájdete vysvetlenie použitých skratiek v zozname liekov.

Tieto tri súbory nájdete po rozbalení zozipovaného balíka v podadresári "8_priloha_(S18832-OL-2010)_(MZ_SR)_(2010-08-09)".

Pozrite si prosím Vás tieto súbory a presvedčte svojich príbuzných, priateľov a známych, že pomôžu aj Vám osobne keď sa spolu s Vami pridajú k ľuďom ktorí podporia Hromadné pripomienky k týmto dvom návrhom kategorizácie.

Hromadné pripomienky budú za niekoľko dní uverejnené na Portáli právnych predpisov pri vyššie uvedených návrhoch kategorizácie... O podaní hromadných pripomienk na Portáli právnych predpisov Vás budem informovať v tomto vlákne diskusného fóra.

Informácie o hromadných pripomienkach a ich podporovaní nájdete aj na Facebooku v skupinách: "DIABETICI (a ich rodina, kamarati, priatelia....) PODPORTE SAMI SEBA!!!!!" (link: www.facebook.com ), "Diabetes mellitus 1. typ" (link: www.facebook.com ), "Diabetici (1 typu)" (link: www.facebook.com )

Neváhajte a naozaj sa každý jeden diabetik žijúci na Slovensku pokúste získať aspoň dvoch, troch a aj viacej ľudí ktorí podporia hromadné pripomienky.

Nezabúdajte na skutočnosť, že ak hromadná pripomienka nedosiahne aspoň 500 podporujúcich hlasov, kategorizačné komisie pre lieky a pre zdravotnícke pomôcky nemusia bodom oboch hromadných pripomienok vôbec venovať pozornosť.

Dajte prosím Vás vedieť o pripravovaných hromadných pripomienkach aj ďalším diabetikom, ktorých poznáte zo svojho okolia (nie každý už má internet, resp. nie každý má také zručnosti práce na PC a internete, že zvládne zriadenie konta na Portáli právnych predpisov, ktoré tam musí mať urobené aby mohol poslať svoj hlas na podporu pripomienok... ).

Diabetikov je na Slovensku vyše 302 000, tak ak pošle svoj hlas na podporu každý stý a k tomu jeho dvaja priatelia hneď bude podpora vyše 9000 hlasov...

Keď sa pridajú aj príbuzní a Vaši priatelia, tak vo veľmi krátkom čase získame podporu vyše 10 000 hlasov a to už bude pri jednaní s predstaviteľmi ministerstva na rozporovom konaní iná pozícia pre autorov hromadných pripomienok, ako keď zastupujú iba 500 podporujúcich ľudí.

Pripravované hromadné pripomienky k návrhu kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov môže podporiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý má volebné právo, zeda nemusí to byť iba človek ktorý má diabetes, alebo rodič diaťaťa s diabetom.

Ďakujem všetkým, ktorí pomôžu dobrej veci.

Ivan

DiabetikIvo

OPRAVA

V predchádzajúcom príspevku som napísal zlý počet doiahnutých hlasov, takže tu sú opravené počty hlasov podľa skutočnosti, tak ako ich nájdete na lt.justice.gov.sk ešte niekoľko dní...

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí: – 647 hlasov

Hromadná pripomienka diabetikov Slovenska k návrhu kategorizácie pomôcok č. č. S18833-OL-2010 – 818 hlasov

a

Hromadná pripomienka proti neprimeraným doplatkm za inzulínový dlhodobý analóg Levemir: – 786 hlasov

DiabetikIvo

Včera o polnoci skončila možnosť poslať hlas dvom hromadným pripomienkam k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok a v piatok 27.augusta poslať pripomeinke k neprimeraným doplatkom za dlhodobý inzulínový analóg Levemir.

V augustovom pripomienkovom konaní k návrhom kategorizácie liekov a pomôcok jednotlivé hromadné pripomienky získali nsaledujúci počet hlasov:

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí: - 647 hlasov

Hromadná pripomienka diabetikov Slovenska k návrhu kategorizácie pomôcok č. č. S18833-OL-2010 - 576 hlasov

a

Hromadná pripomienka proti neprimeraným doplatkm za inzulínový dlhodobý analóg Levemir: - 786 hlasov

K týmto hlasom môžeme ešte pripočítať 215 hlasov na podporu pripomienky č.1 z môjho pripomienkového materiálu, resp. na podporu hromadnej pripomienky rodičov diabetických detí, ktoré vyzbierali rodičia detí s diabetom v Trnave a poslali ich na ministerstvo v podobe klasického podpisového hárku s podpismi podporujúcich.

Ďakujem všetkým z Vás, ktorí ste pripomienky podporili svojim hlasom a presvedčili aj ďalších ľudí, aby podporili diabetikov žijúcich na Slovensku.

Vďaká Vám sa všetky tri hromadné pripomienky dostali do ďalšieho legislatívneho kola, ktorým v najbližších dňoch bude rozporové konanie.

eng

NEPRESTÁVAJTE POSIELAŤ SVOJE HLASY na podporu hromadných pripomienok!

Máme k dispozícii posledné 3 hodiny a tie treba využiť naplno. Každý hlas je len pre naše dobro.

Neváhajte a zapojte aj svojich priateľov a rodinných príslušníkov. Nenechajte rozhodovať o tom čo potrebujebujete na dobré zvládnutie diabetu rozhodovať ľudí ktorí o liečbe diabetu nevedia skoro nič!

DiabetikIvo

DNES JE POSLEDNÁ MOŽNOSŤ PODPORIŤ HROMADNÉ PRIPOMIENKY DIABETIKOV K NÁVRHU KATEGORIZÁCIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK !

Ak ste ešte nepodporili hromadné pripomienky diabetikov k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok, tak sa prihláste na lt.justice.gov.sk (ak nemáte konto, tak si ho urobte a vyplňte svoj profil) a potom si kliknite na odkaz Hlavná stránka a tam v časti "Aktuálne hromadné pripomienky" a potom zvoľte postupne jednu z nasledujúcich pripomienok a na jej stránke kliknite na "Podporiť pripomienku":

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí. - link: lt.justice.gov.sk

Hromadná pripomienka diabetikov Slovenska k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok č. S18833-OL-2010 - link: lt.justice.gov.sk

Neváhajte a podporte obidve pripomienky, ktoré môžete podporiť dnes do 24:00 hod, ale je možné že sa bude podporujúci hlas dať poslať aj po polnoci, ale na to sa nedá 100% spoľahnúť preto ho pošlite radšej hneň teraz po prečítaní tohto oznamu.

eng

Toto som dostal dnes v maili od Iva, pripájam sa k jeho výzev:

EŠTE DVA DNI OSTÁVAJÚ NA ODOSLANIE VÁŠHO HLASU NA PODPORU HROMADNÝCH PRIPOMIENOK K NÁVRHU KATEGORIZÁCIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Preto nestrácaj čas a rýchlo sa prihlás na lt.justice.gov.sk a podpor dve hromadné pripomienky:

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí. - link: lt.justice.gov.sk

Hromadná pripomienka diabetikov Slovenska k návrhu kategorizácie zdravotníckych pomôcok č. S18833-OL-2010 - link: lt.justice.gov.sk

Daj o tomto vedieť každému diabetikovi, ktorého poznáš a zapoj aj svoju rodunu, známych a aj všetkých priateľov...

Využime naplno čas ktorý máme na pripomienkovanie k dispozícii a pokorme hranicu 1000 hlasov, tak ako ju pokorilo Slovenské hemofilické združenie, ktoré za 4 dni získalo 1032 podporujúcich hlasov k svojej hromadnej pripomienke.

DiabetikIvo

Zdravím Vás,

včera konečne dosiahla aj tretia hromadná pripomienka diabetikov k augustovmu návrhu kategorizácie limitné množstvo 500, ktoré je potrebné na to, aby sa dostala do ďalšieho legislatívneho kola - t.j. buď ju ministerstvo akceptuje, alebo keď nie potom zvolá rozporové konanie na ktorom sú prejednávané body pripomienok, ktoré ministerstvo neakceptuje a keď nepríde k dohode na rozporovom konaní bude sa pripomienkam musieť venovať kategorizačná komisia na svojom najbližšom rokovaní...

Je to žiaľ trochu zdĺhavý proces, ale nedá sa mu vyhnúť a musíme ho akceptovať...

Čo však nesmieme už z princípu akceptovať sú tie návrhy v kategorizácii, ktoré diskriminujú diabetikov z hocijakého dôvodu, ktoré nemajú pre diabetikov žiaden medicínsky prínos a ktoré sa môžu negatívne prejaviť na zdraví diabetikov či už zhoršením kompenzácie diabetu a následným zvýšením rizika vzniku komplikácií diabetu!

Preto opäť vyzývam všetkých ktorí prídete na túto stránku servra Zdravie.sk, aby ste sa prihlásili na Portál právnych predpisov lt.justice.gov.sk a aby ste po prihlásení sa, resp. po vytvorení si užívateľského konta a prihlásení sa, podporili 3 hromadné pripomienky diabetikov, ktoré nájdete na hlavnej stránke portálu PP v časti "Aktuálne hromadné pripomienky" pod názvami:

"Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí": lt.justice.gov.sk

"Hromadná pripomienka diabetikov SR k návrhu kategorizácie pomôcok": lt.justice.gov.sk

"Hromadná pripomienka proti neprimeraným doplatkm za inzulínový dlhodobý analóg Levemir": lt.justice.gov.sk

Podporujte stále tieto pripomienky až do ich uzávierky - pripomienku proti doplatkom na inzulínový analóg Levemir do dnešnej polnoci a ostané dve pripomienky podporujte až do pondelka 30.8. do 24:00

Diabetici, týka sa to predovšetkým Vás! Uvedomte si, že autori týchto pripomienok už len z legislatívnych pravidiel nemôžu sami presadiť návrhy zahrnuté v pripomienkach, ktoré podali na zlepšenie aj Vašej situácie s pomôckami pre diabetikov a proti nezmyselným doplatkom za lieky pomáhajúce diabetikom.

DiabetikIvo

Neprestávajte prosím Vás s podporovaním hromadných pripomienok k návrhom kategorizácie.

Dnes ráno máme takýto počet hlasov:

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí: lt.justice.gov.sk - 335 hlasov

Hromadná pripomienka diabetikov SR k návrhu kategorizácie pomôcok: lt.justice.gov.sk - 576 hlasov

Hromadná pripomienka proti neprimeraným doplatkm za inzulínový dlhodobý analóg Levemir: lt.justice.gov.sk - 544 hlasov

Najväčšiu podporu potrebuje Hromadná pripomienka rodičov detí s diabetom, ktorá je venovaná nedostatočným limitom na prúžky do glukometrov a vystupuje proti zrušeniu kategórie nezaopatrené osoby do 25 rokov (inými slovami študenti od 18 do 25 rokov) pri limitoch na prúžky do glukometrov.

Ale aj dve pripomienky, ktoré už splnili podmienku dosiahnutia minimálneho počtu 500 hlasov potrebujú Vašu podporu. Doteraz to sme dokázali získať najviac 913 hlasov, túto hranicu by sme mali prekonať pre všetky 3 pripomienky, aby sme ukázali ministerským úradníkom a zástupcom poisťovní,že za hromadnými pripomienkami stojí dosť veľa ľudí, ktorí sa dokážu za svoje práva postaviť proti nezmyselným návrhom kategorizačnej komisie.

Na záver Vás ešte poprosím o pomoc pri podporení ďalšej hromadnej pripomienky k návrhu kategorizácie liekov.

Netýka sa síce zrovna diabetikov, ale ľudí ktorí tiež trpia chronickým ochorením a to chronickou nezrážanlivosťou krvi - hemofíliou. Ich hromadná pripomienka, ktorú nájdete na Portáli právnych predpisov lt.justice.gov.sk pod názvom: "Závažná pripomienka proti návrhu doplatkov za prípravky koagulačných faktorov podľa klasifikácie pod ATC B02BD01 – B02BD08" je logická a preto si myslím, že si zaslúži podporu všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud chronicky chorých ľudí, odkázaných na určitý druh liekov, alebo zdravotníckych pomôcok.

Ďakujem všetkým ktorí majú podobný názor a ktorí ešte podporia hromadné pripomienky diabetikov a aj novú pripomienku zo združenia hemofilikov.

eng

Ľudia, nespite a pridajte sa k podporovaniu pripomienok.

Dnes dve už získali 500 hlasov, ale tretia od rodičov dia detí ešte nie a teraz ide práve o deti, ktoré za pár mesiacov dosiahnu 18-tku a teraz ešte študujú.

Podporujte stále všetky 3 pripomienky, nech tam máme veľa hlasov a nech DiabetikIvo má pri jednaní na ministerstve za sebou našu silnú podporu...

DiabetikIvo

Dnes ráno je ešte stále málo hlasov podporujúcich hromadné pripomienky:

Hromadná pripomienka rodičov diabetických detí: lt.justice.gov.sk - 207 hlasov

Hromadná pripomienka diabetikov SR k návrhu kategorizácie pomôcok: lt.justice.gov.sk - 339 hlasov

Hromadná pripomienka proti neprimeraným doplatkm za inzulínový dlhodobý analóg Levemir: lt.justice.gov.sk - 309 hlasov

Ľudia uvedomte si prosím Vás, že takto sa pripomienky nedostanú ani na rozporové konanie.
Minimálny počet hlasov na to aby pripomienka dostala označenie závažná je 500 hlasov a treba si uvedpomiť, že ministerstvo a kategorizačná komisia sa musí zo zákona zaoberať iba závažnými pripomienkami...

Preto neľutujte tých 5 minút čo je potrebných na poslanie hlasu pod všetky 3 hromadné pripomienky a podporte ich.

Ide predsa aj o Vás, o Vaše deti a vnúčatá.

DiabetikIvo

Diabetici, študenti s diabetom, rodičia detí s diabetom kde ste?

Všetci nepretržite prázdninujete a dovolenkujete tak intenzívne že nemáte ani 5 minút na prečítanie aktuálnych pznamov a 5 minút an podporenie troch hromadných pripomienok, ktoré chcú aj pre Vás a pre Vaše deti zlepšiť podmienky?

Na Slovensku blo koncom roku 2009 podľa oficiálnych štatistík 337 187 diabetikov, tento počet sa však vôbec neprejavuje v počte podporujúcich hlasov ktoré boli, možno aj čitateľmi diskusného fóra o cukrovke na tomto servri poslané na podporu 3 hromadných pripomienok.

Dnes - týždeň po uverejnení prvých dvoch pripomienok bol u nich počet hlasov iba 319 a 291 a tretia pripomienka, ktorá bola podaná až 19.augusta, dosiahla 183 hlasov.

Nie je to trochu nepomer k počtu tých, pre ktorých dobro boli tieto hromadné pripomienky podané?

Uvedomte si prosím Vás, že tých niekoľko kliknutí Vám zaberie ani nie 5 minút na pridanie svojho podporujúceho hlasu ku všetkým trom pripomienkam.

Uvedomte si, že ak sa nepodarí získať aspoň 500 podporujúcich hlasov na podporu pripomienok, tak členovia kategorizačnej komisie pre lieky a hlavne komisie pre zdravotnícke pomôcky si budú iba štastím mädliť ruky, že im zákon neprikazuje rokovať o pripomienkach, ktoré nedosiahli 500 hlasov...

A čo je horšie, poisťovňa Dôvera si presadí svoj návrh na zrušenie kategórie "nezaopatrené osoby do 25 rokov" a potom približne 2000 mladých diabetikov, medzi ktorými budú pre mnohých z Vás aj Vaše deti študujúce na stredných a vysokých školách, bude znevýhodnené o 25 prúžkov mesačne.

Ale to nie je všetko, hromadná pripomienka k návrhu kategorizácie chce odstrániť aj iné veci - napríklad skrytú diskrimináciu diabetikov, ktorým boli pred tromi, štyrmi rokmi predpísané glukometre, ktoré boli v tom čase pre nich ekonomické,pretože glukometre boli hradené z poisťovne a vtedy mali prúžky bez doplatkov.
Lenže teraz im ich lekár nemôže predpísať iný glukometer, lebo neprešlo ešte 5 rokov za ktoré majú nárok na 1ks glukometra a ak chcú používať ten, ktorý im bol predpísaný musia doplácať za prúžky. Alebo si v plnej hodnote musia zaplatiť glukometer ktorý má prúžky bez doplatku.

Nie je to diskriminácia?

Zamyslite sa všetci trochu nad tým a prestaňte sa spoliehať na to, že sa štát o všetko postará bez toho, aby ste sa Vy sami aspoň trochu o zlepšenie nepokúsili.

Nenechajte sa učičíkať rečami, že je kríza a že zdravotníctvo nemá prostriedky na zvýšenie limitov na pomôcky pre diabetikov!

Myslíte si, že neskôr bude mať prostriedky na liečbu ťažkých chronických komplikácií ako je gangréna, poškodenie obličiek vyžadujúce hemodialýzu a ďalšie...
Je síce pravdou, že keď niektorí diabetik príde o nohu v dôsledku gangrény, bude určitý čas v nemocninici, potom na rehabilitácii a to budú hradiť prostriedky zo zdravotníctva, ale potom už bude zdravotníctvo z toho vonku a vlastne ušetrí - invalidný dôchodok už pôjde zo sociálnej poisťovne a z komerčného poistenia ak ho má uzavreté a zdravotníctvo bude uhrádzať navyše iba raz za čas novú protézu, ak ju ovšem pre takto postihnutého diabetika nejaká komisia schváli...

Nie je to trochu zvrátený pohľad?

Takto postihnutý diabetik už bude do konca života odsúdený na invaliditu a už ani zdravotníctvu a ani sociálnej poisťoovni neprinesie do rozpočtu ani cent zo svojich daní a odvodov (možno mu bude zdaňovaný invalidný dôchodok a z neho bude platiť aj odvody, to neviem ale uvedomme si, že to štát sám sebe zdaní svoje vynaložené prostriedky a diabetik na invalidnom dôchodku preň nevytvorí navyše nič...).

Preto Vás opäť vyzývam prihláste sa na Portál pravnych predpisov lt.justice.gov.sk a podporte 3 hromadné pripomienky pre zlepšenie života diabetikov.

Textová Inzercia

olej cbd
CBD olej vo svojej najprirodzenejšej podobe.

Doprajte si CBD so zložením, ktoré je vytvorené prírodou a podložené vedou.