Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou Aura Zospe.