poruchy sluchu

GOING

Bambylienka
ta Dn. je záležitosť resp. ten sval ktorý uvolní napätie ušného bubienku ako ochrana pred jeho poškodením pri hraničnom hluku ?
Alebo je iná príčina 50% sluchu čo spomínaš ?

GOING

Dokážem vedomie vypnúť a zaspať aj pri veľmi hlasnej hudbe.
Počujem dobre. To je dôkaz, že každý vedomie na akustický vnem vypína inak, resp. aby si vedomie oddýchlo.

Bambylienka

Nazyva sa to citlivosť na hluk ja som tiez 50% nepočujúca mam tinnitus a citlivosť na hluk t.j hyperacusis otitis media a pri tejto citlivosti nic nepomôže

GOING

Pokiaľ nejde o technickú záležitosť nastavenia zariadenia ako som opisoval a ani o anatomickú alebo genetickú poruchu,
môže sa jednať o poruchu/zaťaženia vedomia a choroba dieťa chráni dieťa pred vonkajšími vplyvmi/vzťahovým/civilizačným prostredím. Preto môže byť vysoká citlivosť dieťaťa na zosilnený zvuk ako opisujete, ktorý neprijíma, dôkazom čoho môže byť zosilnený zvuk prístrojom, ktorý dieťaťu vadí.

Napr. deti, ktoré nebaví život v rodinách s chorými agresívnymi vzťahmi, neprijímajú ani silnú medikamentóznu liečbu pri fyzických/psychických chorobách pritom vedľajšie účinky z liekov sú silné. "nebaví ich život nechcú sa uzdraviť"

V týchto prípadoch nie je nikdy na vine dieťa !

Dieťa treba rešpektovať ako plnohodnotnú živú bytosť a pristupovať k nemu z úctou a nie ako k „dieťaťu“ !

Pokiaľ by sa jednalo o psychickú záležitosť s väzbou na fyzickú chorobu, bolo by dobre dieťa vodiť do harmonického prostredia/prírody kde si jeho vedomie oddýchne: zvieratá, tečúca voda a pod. prípadne kúpiť fontánku domov. Rovnako dívanie sa na hviezdy na „svetlo z dávnej minulosti“ vypína vedomie.

GOING

P.S: ide o to ako je vyhodnotený audiogram. Či dcérka počuje v priemere na 42% v celom spektre merania počuteľnosti alebo je výrazná odchýlka počuteľnosti aj pri jednotlivých testovacích frekvenciách oproti normálu. Tomu by malo prináležať aj individuálne nastavenia prístroja užívateľom.

GOING

Pásmo počuteľnosti človeka je uvádzaná v rozsahu 20Hz až 20kHz.
Vysoké frekvencie sa šíria v priestore priamočiarejšie ako nízke.

Treba si uvedomiť, že v tomto prípade je slúchadlo zariadenia umiestnené priamo vo zvukovode ucha a pri šírení zvuku/akustického tlaku z roznych zdrojov sa nevyužíva vôbec vonkajšia plocha ucha, ktorá je anatomicky prispôsobená na zachytávanie spektra nízkych a nižších frekvencií pásma počuteľnosti človeka.

Literatúra uvádza, že ľudské ucho je najviac citlivé a najviac počuje v pásme stredných frekvencií 3000-4000Hz (3-4kHz).Čo je aj vami spomínaný problém / hluk v škole.

Existuje tzv. fyziologická regulácia to zn., že pásmo frekvencií, ktoré ľudské ucho najviac počuje je zariadením zosilňované s menším zosilnením /intenzitou ako frekvencie nizke a vysoké v pásme počuteľnosti.

Dcérka môže mať na prístroj zosilnenie zvuku nastavené hlasno alebo prístroj zosilňuje celé spektrum počuteľnosti človeka rovnakou intenzitou (lineárne) ale ľudské ucho najviac počuje
stredné frekvencie preto ich nie je treba intenzívne zosilňovať
ako nízke a vysoké frekvencie, ktoré ľudské ucho počuje s menšou intenzitou a práve tieto treba viacej zosilniť.

1. nastaviť prístroj na menšie zosilnenie
alebo
2. nastaviť fiziológiu prístroja (pásmo stredných frekvencií zosilňovať menej)

Neviem aké sú možnosti nastavenia prístroja užívateľom.