Červené víno

Táto diskusia patrí k článku: Červené víno
Červené víno

Predpokladá sa, že pravidelný príjem červeného vína s vysokým obsahom antioxidačných látok je príčinou nižšieho výskytu koronárnych ochorení srdca vo Francúzsku. Je však pravdepodobné, že na tomto tzv. francúzskom paradoxe sa podieľa aj iný spôsob stravy, hlavne vysoký príjem ovocia, zeleniny a olivového oleja.

TurnMeOn1

Nuž, to s tým ovocím môže byť pravda, ale tak u nás máme iné jabĺčka, dáš si jedno a to ťa chráni celý rok. Zvyšné zhnijú v pivnici, zvyčajne. Kôpornatenie ciev, tenších dýziek a iných hadičiek my tu na východe vôbec nepoznáme. Divočina, neviem, na čo si ma zase ťahala do Kaufláču? Čo robí tá banánka na spodku košíka, prosím ťa? Zbytočne sme objednávali tú plávajúcu posteľ na to dohodnuté jesenné spárenie. Jednu bravčovú pečeň takisto poprosím, sám si ju našijem, návod už niekde nájdem, predsa len pomaly odchádza.