Lekárka: 9 z 10 celiatikov nie je diagnostikovaných, až 80 % pacientov nevie o svojej diagnóze