Každý ôsmy prípad astmy u detí v je vyvolaný znečistením ovzdušia z plynových sporákov, tvrdí nový výskum