Cievna mozgová príhoda - krvácanie do mozgu a lietanie lietadlom