Ako by ste definovali pojem "analýza reality"

fmfiain123

Dobrý deň Raddii,
ak sa v tom strácaš, urob tomu analýzu :). Čiže to rozlož na menšie časti (pod problémy). My ale hľadáme realitu, čiže to čo existuje alebo exitovalo. Všetko ostatné je sci-fi.

Ďakujem, že si sa pripojil ku debate.

fmfiain123

Dobrý deň Omen,
to mi bolo od začiatku jasné (poviem ti matematicky) , že to čo je pred zátvorkou je nejaká množina a to čo je vo vnútri zátvorky sú jeho podmnožiny.

Ďakujem za ochotu a odpoveď.

Omen

Tu máš KONTEXT, na ktorý ťa ako PRVÝ upozornil Almarinos:

"adaptabilita (flexibilita, schopnosť riešiť probl., analýza reality)".

Máš to v ZÁTVORKE! T. z., že sú v nej vložené slová, výrazy, ktorými sa vysvetľuje, objasňuje, rozvádza, dopĺňa a spresňuje slovo alebo myšlienka nachádzajúca sa pred zátvorkou.
Analýza reality, ako vidíš, NIE je "problém", ten tam máš uvedený zvlášť (schopnosť riešiť problémy), NIE je pojem, je len jedna časť celku tvoriacu adaptabilitu.

REALITA - skutočnosť; skutočný, objektívne jestvujúci fakt; jav, ale aj nehnuteľnosť.

Zhrnúť celý článok do jednej vety??? : o) No, ak ten článok má jednu vetu... , tak potom hej! : D

P.S. Mne ďakovať nemusíš, poďakuj autorovi tejto idey: "Ale prelozil by som to tak, ze adaptabilitu jednotlivca ovplyvnuje aj jeho vlastna analyza reality."

Omen

Analýza je slovo z grétčiny a znamená:

1. všeobecná metóda výskumu jednotlivých vlastností nejakého predmetu alebo javu;
2. rozbor, rozkladanie predmetu alebo javu na jednotlivé časti, 3. metóda práce používajúca rozbor a rozkladanie;
4. myšlienkové rozčlenenie myšlienkového objektu na jeho prvky, vymedzenie určitých jeho znakov a ich skúmanie oddelene - LOGIKA;
5.. odbor zaoberajúci sa najmä diferenciálnym a integrálnym počtom - MATEMATIKA;
6. rozbor chemických látok - CHÉMIA.

Vidíš tam niekde "problém"? Nie problém, ale JAV!
Áno, jeho opozitum je syntéza, tiež z gréčtiny a znamená:

1. spájanie, spojenie jednotlivých častí, zložiek do celku;
2. zlúčenie, zlučovanie;
3. myšlienkové spojenie súčiastok predmetu alebo javu do jedného celku - LOGIKA;
4. ponímanie, skúmanie javu, predmetu ako jednoty - LOGIKA;
5. chemický proces, pri ktorom vznikajú z jednoduchých látok zložitejšie chemické zlúčeniny - CHÉMIA.

Syntézu si správne pochopil.

fmfiain123

Dobrý deň Omen,
napísal si: vytrhol si to z kontextu.
Ono totiž magister by mal vedieť zhrnúť celý článok do jednej vety.

Ďakujem za odpoveď a ochotu.

fmfiain123

Dobrý deň Omen,
samotný pojem ANALÝZA je rozklad veľkého problému (celku) na viacero menších pod problémov.
Ak sa to dá, tak by som to označil ako opak syntézy:
Syntéza je spájanie, spojenie jednotlivých častí, zložiek do celku.
Ale nie som si istý tým rozdielom.

Ďakujem za ochotu a odpoveď.

fmfiain123

Dobrý deň snejty,
dobre viem, čo tým myslíš. Kedysi, ešte keď som končil magistra, tak som mal desať kníh z knižnice. Teraz to už tak neriešim. Mám prednášky z rôznych predmetov (slajdy) a sústreďujem sa už len na to nevyhnutné (len na to, čo je v slajdoch).
Dôvod prečo som zanevrel na knižky bol ten, že v každej knihe som využil asi jednu kapitolu a zvyšok som ku ďalšiemu štúdiu nepotreboval.
Ďalší dôvod je adresnosť. Učím sa presne to čo sa prednáša a teda aj potrebuje.
Ďalší dôvod je ušetrenie času. Môj bývalí kolega z magistra, študoval všetko z internetu na diplomovú prácu a dostal A.
Študovať z knižiek mi stačilo pri bakalárskej práci. A to bol nižší level ako diplomová práca.

Ďakujem za ochotu a odpoveď.

Samozrejme, ďakujem za odpovede všetkým.

Omen

Pletieš si tu dojmy s pojmami, nakoľko "analýza reality" NIE je žiaden pojem, ale sú to dve navzájom od seba nezávislé výrazy: ANALÝZA a REALITA!
A ako ti napísal Almarinos, vytrhol si ich z kontextu.

Na ilustráciu pár pojmov: myšlienková reprodukcia, subjektívna logika, kognitívna schopnosť, komunitná starostlivosť, mentálna mapa, emocionálny kvocient, ktorý ako prvý zaviedol R. Bar-On etc.

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.