Naberanie svalov na zadku

Taylor134

hip thrusts, clamshells, fire hydrants, donkey kicks (všetko s rezistenčnými gumami alebo závažiami) ..po týchto cvikoch mávam poriadnu svalovku