Holenie

Beee

V smere rastu chĺpkov by som ti odporúčala holiť sa najmä vtedy, keď ti holenie smerom proti rastu chĺpkov spôsobuje podráždenie pokožky. Dôkladnejšie a hladšie oholenie ale získaš práve holením v smere proti rastu chĺpkov.