Disociálna porucha osobnosti

Táto diskusia patrí k článku: Disociálna porucha osobnosti
Disociálna porucha osobnosti

Disociálna porucha osobnosti sa prejavuje správaním s asociálnymi až antisociálnymi následkami, nerešpektovaním bežných noriem a pravidiel správania, vrátane porušovania zákona. Takýto človek vlastné záujmy a potreby výrazne povyšuje nad záujmy druhých ľudí a spoločnosť.

jacks

Ďakujem redaktorom tejto stránky, že uverejnili môj príspevok. Chcel by som ešte doplniť, že mi v článkoch ohľadom sociopatií chýba podľa mňa dôležitá formulácia o ich vyslovenej škodlivosti pre spoločnosť so všetkými následkami, ktoré to nesie, keďže je charakterizovaný a rozoberaný len sociopat. Tento nezvyčajný prvok ochorenia v porovnaní s inými, kde chorí poškodzujú predovšetkým seba a tak majú aj dôvod liečby, je dôležité samostatne formulovať, lebo má na spoločnosť a všetky dáta s tým v súvise veľmi negatívny vplyv. Samozrejme, že v názve sociopatie je to prítomné, ale o to viac je potrebné tento prvok vymedziť. Napríklad do tak v súčasnosti analyzovaného problému teroristických a militaristických skupín plánovane škodiacich spoločnosti v rámci ich dlhodobého taktizovania a stratégií, ktoré sa tu vyskytujú sú ideálni pre regrutáciu práve sociopati a naopak tento problém vyrastá aj z buniek malých sociopatických skupín, ktoré sú uvedené i vo Vašom článku.

jacks

S tým častejším výskytom u mužov je to skôr omyl, vyplývajúci z krátkej doby, ktorá prebehla od charakteristiky tejto sociopatie, o čom svedčí neschopnosť jej liečby. Sociopatia má výkričník pri agresívnych prejavoch, ktoré sú samozrejme pre všetkých vrcholčekom ľadovca a tie sa vyskytujú najčastejšie u mužov, keďže ženy sú slabšie, ale všetky ostatné charakteristiky sú typické práve pre to slabšie. Už i zo samotného nedostatku emócií a chladnej a dlhodobej vypočítavosti plynie, že tu platí skôr ženská "tichá voda brehy myje". Ak sa začne niekde tu liečba, potom môžeme očakávať nejaké výsledky. V socialistických (sociopatických) krajinách akou je ešte i stále (tichá voda) Slovensko sú však sociopati ctihodní občania, ktorí majú prim, to si každý musí uvedomiť, kto tu chce žiť.