Pôrod a jeho následky na dieťati , riešenie aj po viac ako 15tich rokoch !

Príspevok v téme: Pôrod a jeho následky na dieťati , riešenie aj po viac ako 15tich rokoch !
going

stabilizujem život ohrozujúce parametre organizmu a nastavenie na normálne parametre. Konkrétne napr. nastavenie aj parametrov organizmu dieťaťa a dospelých:
mentálnych funkcií, motorických, vrátane naštartovania spomaleného alebo zastaveného fyzického rastu dieťaťa a ostatných parametrov pokiaľ k takému stavu došlo napr. 20 rokov následkom kómi, pôrodu alebo z iných nezistených príčin a pod. .
Príklady z praxe:

1. 2 ročný chlapec - spinálna svalová atrofia SMA,
s podporou dýchania, opakovaná zástava srdca v prebehu jedného roku.
Po 3 mesačnej liečbe znormalizovanie život ohrozujúcich funkcií
a po 8 mesiacoch naštartovanie vývoja chlapca.

2. 15 ročný chlapec pri pôrode opuch mozgu/nedýchal: výška: 117cm, hmotnosť: 12,5kg, Dn.:DMO, epilepsia, mentálna retardácia a iné diagnózy, bol ležiaci bez pohybov a 10 rokov na Diazepane, hrozil infarkt a vývod žalúdku.
Po 1 mesiaci stabil. život. ohr. funkcií, po 3 mesiacov od liečby pominutie epi. záchvatov, naštartovanie mentálneho vývoja a zastaveného rastu o cca. 3cm / 1/2roka viac na webe: going sk

3. U 30 ročného po kóme, ktorá nastala po strete chodca z vozidlom, v 9 roku života došlo za 20rokov k zastaveniu fyzického rastu(vypadal na 20 rokov) a v 30 roku života k epilepsii.
Po liečbe sa skokovo zlepšilo prirodzerné IQ, naštartoval sa jeho spomalený mentálny a fyzický vývoj, pominuli epi. záchvaty a ostatné.

4. 15 ročný chlapec pri pôrode nedýchal 7 minút, následkom čoho začal neskoro chodiť (prvý vonkajší prejav) a bola Dn. stredná mentálna retardácia. Na začiatku aplikovanej liečby v 15 roku života sa nevedel odpútať od mami a vtedy chodil do 8 ročníka špeciálnej školy. Po deviatom ročníku a troj mesačnej liečbe teraz nastúpil na učňovku a je samostatný ! Jeho celkový stav je úpne normálny.
Viac o prípade na mojej stránke: going sk