Deti a mobily/počitače

Sonnenschein

tak podľa mňa sa logicky kreativita rozvíja ak dieťa tvorí, vymýšľa si... Oveľa viac si môže rozvíjať kreativitu s legom či na dvore s kameňmi, konárikmi a podobne, pri kreslení, hudobnom nástroji, hre s inými deťmi.... než z predprogramovanou elektronikou. Osobne neverím, že má elektronika viac pozitívny prínos pre vývoj dieťaťa, než jednoduché hry. Čo vraj môže brzdiť kreativitu je priveľa hračiek a celkovo materiálnych vecí. Na hranie sú vraj najlepšie stavebnice, hudobné nástroje, kresliace pomôcky, čo príroda dala, vlastnoručne vyrobené hračky (za pomoci dieťaťa)...

Ipsik

Kreativitu možno rozvíjať jedine tréningom mysle a to zapájaním tak pravej, ako aj ľavej hemisféry do procesov myslenia. Napr. hra na hudobný nástroj rozvíja kreativitu, ale nie taká vynútená. Deti už majú v škole veľmi dobre spracované učebnice, čo som si všimol, ale zase si treba dávať pozor na to, aby ich myslenie nebolo zbytočne preťažované.

Mesačný princ

Neviem...ja by som jeho kreativitu riešil inak.

ale je nová doba a ja už ,,starček,, tak nech ti poradia radšej iní