Diagnostika špecifických porúch učenia

Táto diskusia patrí k článku: Diagnostika špecifických porúch učenia
Diagnostika špecifických porúch učenia

Prvý ročník je kľúčovým obdobím pre rozvoj osobnosti dieťaťa i pre formovanie jeho vzťahu ku škole a vzdelaniu ako celku. Pozorovanie musí byť zamerané na celú osobnosť dieťaťa, na jeho vzťahy k spolužiakom a učiteľom, na vzťah k školskej práci. Významný je taktiež spôsob adaptácie na školu.