Rozbijanie obličkových kameňov

susiv

syma poskytla podľa môjho názoru pre pacienta (laika) plnohodnotnú odpoveď.
Moja viacnásobná skúsenosť so spomínanou terapiou, dá sa to realatívne v "pohode" vydržať. Oproti kolikovým bolestiam je to poézia :) Ak takúto terapiu urológ odporučí, niet čo váhať!

susiv

syma poskytla podľa môjho názoru pre pacienta (laika) plnohodnotnú odpoveď.
Moja viacnásobná skúsenosť so spomínanou terapiou, dá sa to realatívne v "pohode" vydržať. Oproti kolikovým bolestiam je to poézia :) Ak takúto terapiu urológ odporučí, niet čo váhať!

syma

toto som nasla - Ošetrenie razovými vlnami sa väčšinou vykonáva ambulantne na špecializovaných pracoviskách, ktoré sú náležite vybavené tak technicky ako aj personálne.
Zákrok sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a trvá cca 15 až 30 minút.
Pacient je zvyčajne už nasledujúci deň schopný vykonávať bežné pracovné aktivity. Počas prvého týždňa by mali byť vylúčené činnosti, ktoré nadmerne zaťažujú ošetrovanú oblasť. Po kontrole, ktorá sa vykonáva po 4-6 týždňoch po zákroku lekár rozhodne o tom, či je potrebné ešte ďalšie ošetrenie.