Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Zápisnica zo schôdze ambul. pneumológov 29.9.06 v Tatrách

Príspevok v téme: Zápisnica zo schôdze ambul. pneumológov 29.9.06 v Tatrách
Dagmar Bal.

Zápisnica
zo Stretnutia pneumológov a pneumologickej sekcie ASL SR z 23.9.2006 v Tatranskej Kotline

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny.
Predmet stretnutia:
1. Aktuálne problémy ambulantnej praxe
MUDr.D.Bálintová:
1. Problém interferencie BCG vakcinácie u 10-ročných detí s inými povinnými očkovaniami nenastane za predpokladu obojstranného dodržiavania vekových hraníc k vakcináciám: BCG vakcinácia po dovŕšení 10.roku dieťaťa zo strany pneumológov a vakcinácia Priorixom a Engerixom po dovŕšení 11.roku dieťaťa zo strany pediatrov.( V predchádzajúcom období sa výnimočne podával pred 11.rokom života dieťaťa Twinrix - vakcína proti hepatitíde A+ B, a to pre jeho hroziacu exspiráciu).
2.Informovala o možnom spôsobe riešenia preplácania výkonov súvisiacich s kalmetizáciou nad zmluvný limit jednaním so ZP na regionálnej úrovni za súčasnej podpory ASL a Zdravity (na základe podkladov Dr.Heleny Horváthovej, Trnava) a odporučila využiť túto cestu kolegom s rovnakými problémami.
3.Informovala o cenových podmienkach dohodnutých pre členov ASL a Zdravity s Európskou zdravotnou poisťovňou a o dohodnutých zmluvných cenách pre členov Zdravity a ASL s VšZP od 1.9.06 do 31.3.07.
4. Informovala prítomných o vzniku rubriky Sekcie PaF ASLSR v časopise Respiro a obsahu prvého príspevku, ktorý vyzýva ku komunikácii jednak v rámci Respira a jednak na portáli SPFS, ktorý nie je členmi ani dostatočne navštevovaný, ani využívaný. Ako pomôcka bude v rubrike zverejnená mapa portálu. Súčasne vyzvala všetkých prítomných členov spoločnosti k poskytnutiu svojich údajov ( najmä funkčných E-mailových adries) k zlepšeniu komunikačných možností.
5. Ako predseda pôvodnej Katalógovej subkomisie pre PaF uviedla, že zatiaľ nie je známe, akou cestou bude MZ postupovať pri nevyhnutnej inovácii existujúceho zoznamu zdravotných výkonov.
DISKUSIA:
• MUDr.H. Leščišinová: Navrhla určenie kontaktnej osoby pre BCG vakcináciu, na ktorú sa bude možné obracať s problémami v tejto sfére. Uviedla, že za minulý rok mala 17 komplikácii po podaní BCG vakcíny, a hovorila o probléme s preočkovaním v Prešovskom a Košickom kraji, kde je veľké percento rómskej populácie a deti z týchto rodín sa aj na opakované predvolanie nedostavia na očkovanie do ambulancie. V ambulanciách PaF týchto krajov zostáva okolo 80% týchto detí nezaočkovaných a z právneho hľadiska až doklad 2 doručeniek chráni lekára pred obvinením zo zanedbania svojej pracovnej povinnosti, čo zvyšuje náklady ambulancie, lebo 1 doručenka stojí 30 Sk a táto suma nie je plne hradená zo ZP.(Výkon „predvolávanie“ je hradený v cene 21 SK)
• MUDr.D.Bálintová: Problém so zvýšenými nákladmi na preukázateľné pozývanie na očkovanie, ako i nutnosť ustanovenia kontaktnej osoby pre otázky kalmetizácie, ktorý uviedla MUDr. H. Leščišinová, spadá do kompetencie hlavného odborníka, s ktorým sa tento problém bude urýchlene riešiť. Vyzvala prítomných k vyjadreniu sa k výskytu komplikácií v ich spádových oblastiach. Nikto z prítomných nepotvrdil jednoznačne vysoký výskyt komplikácií- u školských detí je skôr nižší ako po predchádzajúcej vakcíne, u novorodencov viacerí konštatovali mierny nárast nezávažných lokálnych reakcií typu malých abscesov, ktoré ale pravdepodobne sú dôsledkom subkutánneho podania vakcíny.
• MUDr.Komada: Komplikácie po novej BCG vakcíne súvisia pravdepodobne s technikou vakcinácie.
• MUDr Brugošová: Novorodencov vakcinujú pediatrické sestry, ktoré sa striedajú.
• MUDr.J. Šimovičová: Možnou príčinou nežiadúcej reakcie po primovakcinácii môže byť aj to, že kalmetizačná sestra nemá pri vakcinácii pomoc druhej osoby, aby novorodenca pridržala, aby vpich bol prísne intrakutánny, nie hlbší.
• prof.MUDr.Chovan: V kontexte problémov s BCG vakcináciou oboznámil prítomných s novelizáciou vzdelávania, podľa ktorého kalmetizačná sestra musí byť certifikovaná- ako uvádza Vyhláška č 322/2006- necertifikovaná kalmetizačná sestra musí byť ihneď nahlásená. Kurz trvá 2x po 2 týždne na SZU Bratislava.
• MUDr. Szárazová: Je nutné absolvovať tento kurz v takom dlhom trvaní ? Nakoľko pre odštátnených lekárov je problém (finančný, ale najmä organizačný) uvoľniť zdravotnú sestru na tak dlhý čas, nepostačovalo by absolvovať tento certifikovaný kurz počas 1 týždňa?
• Prof.MUDr.Chovan: Nakoľko vykonávanie kalmetizácie je vysoko zodpovedná činnosť a certifikát sa vydáva na celý život, vyžaduje si takto stanovenú dobu vzdelávania.
• MUDr. D.Bálintová: Nevýhodou je nízky počet kurzov za rok a limitovaný počet zdravotných sestier, ktoré sa môžu jedného kurzu zúčastniť.
• Prof.MUDr.Chovan:Je potrebné zviditeľniť záujem nahlásením všetkých sestier, podliehajúcich certifikácii, aby sa prispôsobil časovo i priestorovo plán ich školenia. Školenie novorodeneckých sestier by mali zabezpečiť primári novorodeneckých oddelení.
• MUDr. Gáborová: poukázala na finančný a organizačný problém, ktorý vznikne odchodom vyškolenej sestry na iné pracovisko a nutnosťou zabezpečiť školenie novej sestry.
• Prof.MUDr.Chovan: Je potrebné zverejňovať problémy na stránke www.spfs.sk, kde do dnešného dňa sa neprihlásil žiaden lekár.
• MUDr. Palúchová: Ak sestra vykonáva kalmetizáciu už dlhé roky a nemá certifikát, je možné požiadať o priznanie certifikátu ?
• Prof.MUDr.Chovan: Áno, zaslaním žiadosti na SZU o pridelenie certifikátu, ak zdravotná sestra vykonáva túto činnosť aspoň 2 roky bez závažných komplikácií. Záruku za ňu poskytne príslušný pneumoftizeológ.
• MUDr. D.Bálintová: Nie sme podhodnotený odbor, pretože navýšením bodovej hodnoty výkonov spojených s kalmetizáciou výrazne stúpla ich úroveň hradenia, ktorá za bežných okolností pokrýva náklady s ňou spojené dostatočne. Problémom zostáva osobitné hradenie kalmetizácie ako prevencie a dosiahnutie možnosti bodovania hodnotenia RTG dokumentácie ako esenciálnej súčasti vyšetrenia v ambulancii PaF. Do aktuálnej novej koncepcie odboru PaF sa podarilo zakotviť tieto dva problémy ako kľúčové, vyžadujúce si riešenie, a na základe toho sa bude môcť ďalej rokovať.
• Z regionálneho stretnutia pneumológov žilinského kraja: Je možné, aby pneumológ získal certifikát pre vykonávanie kožných alergologických testov?
• Prof.MUDr.Chovan: Áno, po absolvovaní kurzu kožných testov, ktorý je certifikovaný; avšak aký to má prínos pre pacienta vyšetreného v ambulancii PaF, keď tam nie je možné podávať špecifickú imunoterapiu? Odporučil skôr vyšetrenie IgE a špecifického IgE.
• MUDr.J.Komada: Zdravotné poisťovne v niektorých regionóch nedovoľujú pneumológom indikovať vyšetrenie špecifického IgE.
• Prof.MUDr. Chovan a MUDr.Bálintová: Opakovane sa vyjadrili za potrebu lepšej a promptnejšej komunikácie cez diskusné fórum stránky SPFS, problémy sa dajú takto riešiť rýchlejšie.

2. Podklady k bodovaniu v pneumológii
- prediskutovali sa samostatne jednotlivé výkony
- tento dokument bude zverejnený na stránke www.spfs.sk.
- za účelom perspektívnej argumentácie a konzultácie neoprávnene neuznávaných výkonov na jednotlivých pobočkách ZP je potrebná spätná informácia o neuznávaní takto vykazovaných výkonoch od každého lekára !
• Na základe záujmu a žiadosti prítomných prof.MUDr. Chovan navrhol najbližšie stretnutie pneumoftizeológov, ktoré by sa venovalo aktuálnym problémom v pneumoftizeologických ambulanciách, na 14.X.2006 (cca od 09:00-12:00 hod.) ; miesto konania bude ešte upresnené a táto informácia bude zverejnená na stránke www.spfs.sk
V Tatranskej Kotline, 23.09.2006
Zapísala:
MUDr. M.Szárazová
MUDr. J.Šimovičová
Schválila a upravila:
MUDr. D.Bálintová, vedúca sekcie PaF pri ASL SR