Otcovská dovolenka

Príspevok v téme: Otcovská dovolenka
Natalia0906

Dobrý deň,
som študentkou Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a píšem bakalársku prácu na tému Muž ako rodič v pracovnoprávnych vzťahoch. Cieľom môjho výskumu je zistiť využívanosť inštitútu otcovskej a rodičovskej dovolenky otca a následných zásahov do pracovného pomeru takéhoto zamestnanca. Zisťujem povedomie o otcovskej dovolenke a rodičovskej dovolenke, ich využívanie a názory na ne. Respondentmi by mali byť muži s deťmi, pričom nezáleží na tom, či otcovskú/rodičovskú dovolenku aj reálne využil.
Ak ste sa s tým stretli alebo viete o niekom, kto s tým má skúsenosti, chcem Vás poprosiť o vyplnenie anonymného dotazníka k výskumu.
Získané údaje budú využité výlučne pre potreby záverečnej práce a pre mňa budú veľkým prínosom.
Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu.

Link na dotazník:
docs.google.com