Je to vážne v hrdle??

MrkvovyDzus

určite choď za obvodným, ak bude treba, mal by ťa poslať k špecialistovi (napr. ORL, gastro atď.). Tu na fóre sme zrejme poväčšinou nelekári :) Skoré uzdravenie