OCD obsesie, Obsesívno kompulzívna porucha, vtieravé myšlienky