Medicína - koľko reálne študentov vyhodia zo štúdia?