Traumatické poranenia mozgu

Príspevok v téme: Traumatické poranenia mozgu
myshmysh

Zdravím,
Som doktorandkou v oblastí klinickej neuropsychológie. Moja práca sa venuje kognitívnym a behaviorálnym ťažkostiam u ľudí s traumatickým poranením mozgu (ťažké prípady, ako napríklad po vážnych dopravných nehodách). Odhliadnuc od fyzických následkov, časté sú ťažkosti s kognitívnym fungovaním (napr. pamäť, pozornosť), ale aj ťažkosti v sociálnej oblasti - ľudia to často popisujú ako "zmena osobnosti", môže sa vyskytnúť agresia, impulzívnosť, emocionálna labilita, apatia apod. Tieto problémy samozrejme komplikujú život nielen tomu-konkrétnemu človeku, ale aj jeho partnerom, rodine, opatrovateľom. Študujem v zahraničí, kde existujú rôzne organizácie na podporu ľudí s poranením mozgu, a na ich stránkach môžu ľudia nájsť kvantum informácií o tom, čo traumatické poranenie mozgu je, aké má následky, ako sa s nimi vysporiadať, a taktiež existujú programy pre opatrovateľov/rodinných príslušníkov, ktoré ich učia porozumieť tomuto "problematickému správaniu", ako aj technikám, ako sa s ním vysporiadať.
Keďže som Slovenka, zaujímalo ma, či niečo takéto existuje aj na Slovensku. Strávila som nejaký čas prehľadávaním internetu, no nenašla som absolútne nič. Preto moja otázka - ak máte niekoho, resp. viete o niekom vo svojom okolí s traumatickým poranením mozgu, aké sú ich (a ich opatrovateľov, rodinných príslušníkov) zdroje informácií, a následne, aké sú ich vedomosti o psychologických následkoch poranenia mozgu? Prehliadla som nejaký skvelý slovenský zdroj? Čerpajú zo zahraničných zdrojov, ak sú jazykovo zdatní, alebo majú len nejaké základné informácie od lekárov?
Ďakujem za pomoc.

Omen

Nič z toho NIE je traumatické poranenie mozgu.

TRAUMA = zranenie, úraz, rana...

Traumatické poranenie mozgu je POŠKODENIE mozgu vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl : pád, úder, náraz, autohavária, výbuch, tlaková vlna, zranenie strelné, bodné.

ahjajjaj

je choroba traumatické poranenie mozgu? Mala som demyelenizačný zápal mozgu. A čo mozgová príhoda? Je to traumatické poranenie, ak je tam krvácanie do mozgu, lebo praskla cieva?