Managing Your Emotions

Príspevok v téme: Managing Your Emotions
partin

What makes me angry? Mostly, I hate when someone tries to make someone else feel bad. I have to admit that once, when I was really angry, I actually called names. I regretted doing this afterwards, but not full heartedly because I think I was provoked in that situation. The most positive way of dealing with anger is talking about the problem. I talk to someone who listens, or I'll write my thoughts down on paper. Learning how to deal with anger as you're growing up is so important. When you're younger, you might yell, or cry when you're angry, but as you get older,you're expected to handle your emotions much better. Learning to control your emotion now will prevent you from doing something that you'll regret later on in life! www.primeporndirectory.com

Liam

Tak to teda preložím a neviem kto tu píše po anglicky to je taká kravina na slovenskom fóre toto nie je Reddit

Čo ma hnevá? Väčšinou neznášam, keď sa niekto snaží, aby sa niekto iný cítil zle. Musím sa priznať, že raz, keď som bol naozaj naštvaný, som vlastne volal mená. Ľutoval som to potom, ale nie srdečne, pretože si myslím, že som bol vyprovokovaný v tejto situácii. Naj positive spôsob, ako sa vysporiadať s hnevom, je hovoriť o probléme. Rozprávam sa s niekým, kto počúva, alebo si napíšem myšlienky na papier. Naučiť sa vysporiadať s hnevom, ako ste vyrastal, je tak dôležité. Keď ste mladší, môžete kričať, alebo plakať, keď ste naštvaný, ale ako ste starší, ste očakáva, že zvládnuť svoje emócie oveľa lepšie. Naučiť sa ovládať svoje emócie teraz vám zabráni robiť niečo, čo budete ľutovať neskôr v živote!