PN

Príspevok v téme: PN
kubami

Zdravím. Ak som na plnom invalidnom dochodku,môže mi byť vypísaná v prípade choroby mojim obvodným lekárom PN? Lebo jedna ekonómka mi povedala,že keď mam plný invalidný dôchodok,tak je PN v mojom prípade zbytočná. Ze koho by mi tam (v kolónke zamestnávateľa) doktor vypísal? Ze som ID a takým sa PN nevypisuje. Ďakujem vám za radu

kubami

Tak sa mi to podarilo nájsť.Skopirujem to aj sem.Mozno to pomôže aj niekomu inemu:
Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný a poberať nemocenské, pokiaľ on alebo jeho
zamestnávateľ platia odvody (poistné na nemocenské poistenie) do Sociálnej poisťovne.
Práceneschopnosť by nemala byť vystavená na tú istú diagnózu, pre ktorú je človek invalidný v tom
rozsahu, v akom je pre ňu invalidný. Pokiaľ teda dôjde k prechodnému zhoršeniu ochorenia, ktoré je príčinou invalidity nad rozsah invalidity, tak človek môže byť práceneschopný a poberať nemocenské.
Rovnako môže byť práceneschopný aj pre iné ochorenia nesúvisiace s invaliditou.
Počas dočasnej pracovnej neschopnosti je nevyhnutné, aby pacient dodržiaval liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, pretože v opačnom prípade mu môže Sociálna poisťovňa prestať vyplácať nemocenské. Počas trvania PN je pacient povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o nemocenské (t. j. na adrese uvedenej na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti).
Ošetrujúci lekár môže povoliť zmenu miesta pobytu počas PN, ak ho o to pacient požiada. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe povoliť vychádzky.
Zmena času vychádzok a ich zrušenie je tiež vo výlučnej kompetencii lekára, ktorý o PN rozhodol.
Dodržiavanie liečebného režimu kontroluje zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola môže byť vykonaná kedykoľvek od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to aj mimo pracovného času a cez víkend. Kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti, má právo vykonávať aj zamestnávateľ.
Obdobie práceneschopnosti zamestnanca je tzv. ochrannou dobou, čo znamená, že
práceneschopnému zamestnancovi môže dať zamestnávateľ výpoveď iba výnimočne, a to iba v
prípade, ak sa zamestnávateľ ruší alebo ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Aj počas práceneschopnosti sa môže pracovný pomer skončiť dohodou alebo uplynutím doby, pokiaľ bol
dohodnutý na dobu určitú.

ahjajjaj

nevidím zmysluplnosť PN pri úplnej invalidite, jedine ak pracuješ. Inak je zbytočné. Pri PN Ťa môžu prísť skontrolovať, či dodržiavaš liečebný režim, pri invalidite Ťa kontrolovať nebudú.

antilooopa

Len v prípade, že si platíš nemocenské poistenie, t. j. že popri dôchodku si zamestnaná. Ak si doma, tak načo by ti bola PNka?

Textová Inzercia

speediet - obrazok
KETO diéta, z ktorej neschudne aj Vaša peňaženka

Keto diéta SPEEDIET. Kvalitné produkty z Francúzska, z ktorých si určite vyberiete a k tomu on-line poradenstvo.