Lekárske snímky odhaľujú, aké poškodenia zrejme spôsobuje fajčenie elektronických cigariet