Skryté príčiny rakoviny: 1. časť

Táto diskusia patrí k článku: Skryté príčiny rakoviny: 1. časť
Skryté príčiny rakoviny: 1. časť

Zjavné aj skryté príčiny vzniku rakoviny môžu mať pôvod v rizikovom pracovnom či životnom prostredí, životospráve a výžive či životnom štýle, rizikových zlozvykoch, chorobnosti a liekoch. V médiách však kolujú často rôzne fámy a nepravdy o dedičnosti rakoviny, ktoré treba vysvetliť.

petr72

Radón v obydlí – na Slovensku veľká neznáma.
Rádioaktívny plyn radón pochádza z hornín a zemín vrchnej zemskej kôry. Vyskytuje sa vo všetkých murovaných i drevených domoch. Kombinovaným prúdením preniká zo základových pôd cez netesnosti základových konštrukcií do interiérov, kde sa hromadí. Vdychovanie aerosólov alfa rádioaktívnych dcérskych produktov rozpadu radónu vyvoláva rakovinu pľúc. Samotné ochorenie rakovinou z expozície radónu je náhodný jav ktorého pravdepodobnosť rastie lineárne s rastúcou celkovou expozíciou aerosólom radónu. Koeficient rizika pri expozícii v obydliach má hodnotu 3,2×10-10 m3/Bq.h. Expozície sa administratívne sčitujú do 75 rokov veku. Stupeň ohrozenia sa zvyšuje s klesajúcou výmenou vzduchu v interiéri. Kritériom nebezpečnosti expozičnej situácie je priemerná objemová aktivita radónu (OAR). Riziko ochorenia sa pozorovateľne zvyšuje, keď OAR prekročí hodnotu 100 Bq/m3. Všetky bytové expozičné situácie je možné za rozumnú cenu na tuto alebo nižšiu hodnotu upraviť. Na otázku, či je alebo nie je potrebné OAR vo vašom byte upravovať odpovie len dlhodobý test v trvaní najmenej 3 mesiacov.
Združenie pre reguláciu rizika z radónu používa informácie z overených a dôveryhodných zdrojov. O účinkoch aerosólov radónu v ovzduší budov na ľudí Publikácie ICRP 103, 115 a 126. O účinkoch a spôsoboch ochrany pred radónom: WHO Príručka na interiérový radón (2009), IAEA SSG-32 Ochrana obyvateľstva pred expozíciou v dôsledku radónu v interiéri a iných prírodných zdrojov žiarenia (2015). O výskytu rakoviny pľúc: publikácie Slovenského národného onkologického registra: Incidencia zhubných nádorov v SR, demografické údaje čerpáme z Data cube, internetového portálu Štatistického úradu. Ďalej čerpáme z vedeckých prác zahraničných vedeckých pracovníkov v oblasti radiačnej ochrany. Domáce už dlho nie sú k dispozícii. Verejnosť, to ste vy, ľudia ktorí sa profesionálne zaoberáte niečím iným ako je radiačná ochrana a ste odkázaní na informácie Úradu verejného zdravotníctva a zdravotníkov publikujúcich na internetu v i-časopisoch, ktoré majú rubriku Zdravie. Je paradoxné, že na týchto stránkach sa dočítate o účinkoch slnečného a RTG žiarenia, fajčenia, chemikálií, cudzorodých látok, výživy, pohybu, obezity, chronických chorôb, infekcií, nedostatku spánku a vyčerpanosti, chronického stresu a neurózy, rizika pracovného či životného prostredia, ale o radónu a jeho dcérskych produktoch v interiéroch budov len to, že jeho účinky sú po pri fajčení nevýznamné. Hoci to nie je pravda, vyhovuje to politike ministerstva zdravotníctva a ÚVZ SR.
Ako ZRRR vidí riziko rakoviny pľúc na Slovensku?
Ochrane pred radónom sa na Slovensku od roku 1994 venovala len malá skupina odborníkov a po roku 2000 už len jednotlivci. V čase prelomu milénia boli uverejnené výsledky spojených štúdií na obyvateľstvu sídelných útvarov Ameriky, Európy a Ázie, ktoré mali zásadný význam. Ukázalo sa, že už interiérová aktivita radónu 100 Bq/m3 zvyšuje výskyt rakoviny pľúc o 16% u fajčiarov i nefajčiarov. Na Slovensku je riziko fajčiarov z fajčenia takmer 3×vyššie ako riziko z radónu v rodinných domoch.
Vás a ZRRR zaujíma, ako v radónu pláva obyvateľstvo Slovenska. Koľko radónu v obydliach máme vieme aspoň približne z dvoch štúdií urobených s 20 ročným odstupom. Výsledkom rozboru tých dát je graf Radón v obydliach SR. Modrá krivka paneláky, hnedá rodinné domy. Keďže krivka panelákov pri 160 Bq/m3 zapadá do 0, neznamená to , že by sa v kategórii panelákov nemohol výnimočne vyskytovať byt s hodnotou povedzme 500 Bq/m3. Naopak to je v kategórii rodinné domy. Najfrekventovanejšia je OAR okolo 150 Bq/m3 a celkom výnimočné budú OAR pod 50 Bq/m3. Jednu takú situáciu sme nedávno namerali v Trenčíne. Naopak v Banskej Štiavnici boli frekventovanejšie hodnoty za hranicou grafu napravo. Ak sa chcete chrániť pred rakovinou pľúc z radónu v obydliach, potrebujete monitorovacie dozimetre. Združenie pre reguláciu rizika z radónu v rámci programu Sebaobrana pred rakovinou pľúc z radónu v obydliach núka za výhodnú cenu české dozimetre RAMARN. Do programu sa môžete zapojiť prostredníctvom internetovej stránky ZRRR: sites.google.com
Kto hľadá niečo iné, k dostaní sú od nemeckého alebo švédskeho laboratória dozimet-re americkej firmy Radonova, pracujúce na takom istom princípe. Cena je trochu vyššia.
Petr Škrabálek predseda ZRRR

Petr73

Etiológia je seriózna veda a články o rakovine sa mi celkom páčia, lebo vyvracajú niektoré tradované nepravdy a nepodložené tvrdenia. O tom, že rakovina je mutifaktorové ochorenie niet pochýb. Cením si to, že autor, renomovaný odborník upozorňuje na riziko z RTG žiarenia, ktoré býva často podceňované ale vadí mi, že vo výčtu hlavných rizikových faktorov neuvádza radón, respektive aerosóly jeho dcérskych rozpadových produktov, ktoré sú prítomné vo významnom množstve v každej budove a uzavretom prírodnom priestore a sú hlavnou príčinou rakoviny pľúc tých čo nefajčia a inak žijú zdravo, významne prispievajú k chorľavosti rakovinou pľúc fajčiarov. Úrad verejného zdravotníctva sa k radónu v obydliach verejne nevyjadruje zámerne, dôvody poznám, ale prečo mlčí i etiológ nechápem.

Textová Inzercia

Preukázaná účinnosť: 100 hodín nonstop hydratácie

Objavte účinky bunkovej vody z kosmatcovníka, ktorá dlhodobo aktivuje mechanizmy hydratácie pokožky.

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.