Čím sú muž a žena starší si odvážnejší a majú vedcsie chute ......