Stehená kosť udrží na vzper 1200kg a u silového športovca 1800kg !