Ambulantni chirurgie - je nutné se úplně svéknout?