Zabúdam

vrajniekto

stres v 15 ? z čoho ty možeš mať stres?! ked o živote nevieš ani hovby!?

uč sa vzdelávaj, čítaj...! aby si mal slovnú zásobu,...
ked ju nemáš tak jasné že sa nevieš vykoktať...