VEREJNE ZDRAVOTNICTVO

PublicHealth

Sama študujem verejné zdravotníctvo, uplatníš sa ako štátny zdravotný dozor na úseku hygieny výživy (kontroly v reštikách, gastro a zariadeniach spoločného stravovania), hygieny životného prostredia (kontroly kúpalísk, pieskovísk...), hygieny detí a mládeže, epidemiológii (nemocničný hygienik, hygienicko-epidemiologický režim), preventívne pracovné lekárstvo (kontrola pracovísk - dodržiavanie prac. Podmienok, zaradzovanie zamestnancov do pracovných skupín...) a poradenstva ohľadom zdravia, takisto vakcinácia obyvateľstva. Môžeš pracovať na úradoch verejného zdravotníctva, ale aj v súkromnom sektore.

Textová Inzercia

olej cbd
CBD olej vo svojej najprirodzenejšej podobe.

Doprajte si CBD so zložením, ktoré je vytvorené prírodou a podložené vedou.