Vývoj dieťaťa - spomalený/zastavenie/zastavený - naštartovanie !

Príspevok v téme: Vývoj dieťaťa - spomalený/zastavenie/zastavený - naštartovanie !
going

Riešim naštartovanie dieťaťa , nastavenie parametrov dieťaťa
k normálu: mentálne, motorické funkcie vrátane naštartovania spomaleného alebo zastaveného fyzického rastu dieťaťa a ostatných parametrov pokiaľ k takému stavu došlo z nezistených príčin aj 20 rokov po kóme, pôrode a pod. .

Príklady z praxe:
1. 2 ročný chlapec - spinálna svalová atrofia SMA,
s podporou dýchania, opakovaná zástava srdca.
Po 8 mesačnej liečbe znormalizovanie životných funkcií
a naštartovanie vývoja chlapca.

2. 15 ročný chlapec: 117cm, 12,5kg, Dn.:DMO, EPI, mentálna retardácia a iné diagnózy, bol ležiaci bez pohybov a 10 rokov na Diazepane, hrozil infarkt.
Po 6 mesiacov od liečby sa naštartoval zastavený mentálny aj fyzický vývoj a začal rásť (3cm / 1/2rok), pominuli epileptícké záchvaty aj ostatné zdravotné problémy a začal chodiť po štyroch.
Viac na webovej stránke: going sk

3. U 30 ročného po kóme, ktorá nastala po strete chodca z vozidlom, v 9 roku života došlo za 20rokov k zastaveniu fyzického rastu(vypadal na 20 rokov) a v 30 roku života k epilepsii.
Po liečbe sa skokovo zlepšilo prirodzerné IQ, naštartoval sa jeho mentálny a fyzický vývoj, pominuli epi. záchvaty a ostatné.

4. 15 ročný chlapec pri pôrode nedýchal 7 minút, následkom čoho začal neskoro chodiť (prvý vonkajší prejav) a bola Dn. stredná mentálna retardácia. Na začiatku aplikovanej liečby v 15 roku života sa nevedel odpútať od mami a vtedy chodil do 8 ročníka špeciálnej školy. Po deviatom ročníku a troj mesačnej liečbe teraz nastúpil na učňovku a je samostatný ! Jeho celkový stav je úpne normálny.
Viac o prípade na mojej stránke: going sk