EPILEPSIA - vyliečenie, 50 prípadov

Príspevok v téme: EPILEPSIA - vyliečenie, 50 prípadov
GOING

-odkaz odstránený- -odkaz odstránený- -odkaz odstránený- -odkaz odstránený-

U päťdesiatich liečených Mäkkou bezkontaktnou magnetickou liečbou mozgu "GOING" bol pozorovaný následný priebeh od liečenia až po vyliečenie:
- výrazné zlepšenie a neskôr normalizácia psychického stavu za
obdobie 0-40 dní od začiatku liečby (je závislé hlavne na veku a
počte rokov od prvého záchvatu)
- úplne pominutie záchvatov za obdobie 0-40 dní od začiatku liečby
(je závislé hlavne na veku a počte rokov od prvého záchvatu)
- po liečbe, a následne pri najbližšej kontrole u neurológa s
vyšetrením EEG mozgu nastalo s rozhodnutím lekára zníženie
antiepileptík cca. na 1/2 dávky
- pri druhej kontrole u neurológa s vyšetrením EEG mozgu, nastalo
s rozhodnutím lekára úplne vysadenie antiepileptík
- opätovné zdravotné uschopnenie držiteľov vodičských preukazov
na vedenie motorového vozidla na základe správy neurológa

U 30 rokov trvajúcej epilepsie a v ťažších prípadoch pominuli záchvaty do 3 mesiacov. Boli to kombinované typy epilepsie napr. prípady s prekonaním opuchu mozgu pri pôrode, prípadne s opakovaným opuchom mozgu pri hormonálnej liečbe a pod. .

Najstarší vyliečený prípad nemal vonkajší prejav epilepsie 5 rokov !

-odkaz odstránený- -odkaz odstránený- -odkaz odstránený- -odkaz odstránený-