Ochrana vodných zdrojov

Táto diskusia patrí k článku: Ochrana vodných zdrojov
Ochrana vodných zdrojov

Viete, že kvalita pitnej vody vo vodnom zdroji závisí od zdrojov znečistenia v jeho okolí ? Ide tu predovšetkým o žumpy, septiky, hnojiská, chlievy, močovkové jamy, cestné priekopy a pod., ktoré sú situované v nedostatočnej vzdialenosti od vodného zdroja (súkromnej studne).

Boris321

Taktiež u nás na dedine su studne vačšinou nedostatočne hlboké a sú ohrozené ľudskou činnosťou (preskujúce okolité septiky, poľnohospodárska činnosť, skládky odpadu, trativody ) a je to zároveň najmenej kontrolovaný zdroj vody, takže može by znečistený mikrobiologicky, chemicky a rozbor raz za rok príliš nevypovedá o možných výkyvoch kvality vody zo studne. Je na zodpovednosti každého majiteľa, ako sa o studňu stará a aká je kvalita vody v studni. Dali sme ju viackrát dezinfikovať, ale nepomohlo to, bolo to len kratkodobé riešenie. Presedlali sme na balené vody (minerálne, pramenité) takže teraz vždy vieme, čo pijeme a na etikete nájdete zloženie aj názov zdroja a lokalitu.

Najčítanejšie články