Kvalita pitnej vody a právne predpisy vody určenej na spotrebu