Homosexulita - ženy a muža.

Valentin

Homosexualitu nie je len možné, ale aj potrebné uzdraviť. Uzdravenie je možné dosiahnuť v manželstve, ako aj v slobodnom stave. Každý človek má svoju cestu. Cirkev a kresťania sú preto povinní vo svojej službe Bohu a každému človeku otvárať cestu k obráteniu, pokániu a duchovnému uzdraveniu.